Pomożemy wyszukać

Rodzina i dziecko

Rodzina i dziecko

Osobom i rodzinom  będącym w trudnej sytuacji życiowej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu oferuje profesjonalną pomoc i wsparcie. Wsparcie rodziny w środowisku opiera się głównie na prowadzonej z rodziną pracy socjalnej, w którą włączane  mogą być inne  wzmacniające i wspierające formy pomocy. Udzielając wsparcia w zakresie indywidualnych problemów kierujemy się  zasobami i możliwościami osoby lub rodziny.

Pomagamy w tym, co możliwe jest do osiągnięcia przez rodzinę, za jej zgodą i przy aktywnym Jej udziale oraz z poszanowaniem Jej prawa do samostanowienia.

Oferujemy wsparcie specjalistyczne dostosowane do indywidualnych  potrzeb i zasobów, pomoc dzienną i całodobową, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz świadczenia niepieniężne i pieniężne

Szczegółowych informacji udzielaną nasi pracownicy

Skip to content