Pomożemy wyszukać

Działania realizowane przy wsparciu UNICEF
Заходи проводяться за підтримки ЮНІСЕФ

Działania realizowane przy wsparciu UNICEF
Заходи проводяться за підтримки ЮНІСЕФ

Wspólne logo unicef
Logo Mopr
Plakat UNICEF wersja 1

Разом допомагаємо українським дітям

Угода про співпрацю, підписана між містом Познань та ЮНІСЕФ, надає дітям з України та молоді з Познані доступ до ряду послуг і різних форм допомоги. Програма фінансується ЮНІСЕФ. Її реалізують різні міські організації, в тому числі Міський Центр Допомоги Сім’ї (MOPR).

Співробітники MOPR виїжджають за місцем проживання сімей з України, діагностують їхні потреби, інформують про можливості використання системи соціальної допомоги, мотивують до дій, а за потреби вживають конкретних заходів. До кожного клієнта підходять індивідуально.

Ми підтримуємо сім’ї з дітьми:

 • у пошуках виходу зі складних життєвих ситуацій;
 • у покращенні компетенцій у сфері догляду та виховання;
 • допомагаючи у розв’язуванні проблем, пов’язаних з вихованням дітей;
 • мотивуючи до покращення свого становища;
 • пропонуючи комплексну допомогу відповідно до потреб даної сім’ї.

Ми опікуємося дітьми, які перебувають під тимчасовою опікою, надаючи:

 • щомісячну грошову допомогу на кожну дитину;
 • допомогу тимчасовому опікуну в піклуванні про неповнолітнього;
 • моніторинг функціонування сім’ї.

Ми допомагаємо дітям з особливими потребами та інвалідністю:

 • підтримкoю спеціалістів, наприклад: фізіотерапевт, логопед;
 • реабілітацією;
 • забезпеченням засобами для реабілітації.

Діти та жінки, які зазнають насильства, можуть розраховувати на професіоналів MOPR, які:

 • підготовлять індивідуальний план протидії насильству;
 • можуть вжити заходів на місці подій у разі загрози прав дитини.

Ми забезпечимо догляд за дітьми, поки їх мами:

 • підвищують свої соціальні кваліфікації;
 • розвивають компетенції, які допоможуть їм вийти на ринок праці;
 • отримують індивідуальну допомогу, наприклад, психологічну, консультативну чи освітню.

ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) — міжнародна та міжурядова організація, заснована ООН. Одним із головних завдань є захист прав дітей, які постраждали під час гуманітарних криз.

Razem pomagamy ukraińskim dzieciom

Podpisane przez Poznań i UNICEF porozumienie o współpracy umożliwia dzieciom z Ukrainy oraz młodym poznaniakom dostęp do szeregu usług i różnych form pomocy. Program jest finansowany przez UNICEF. Realizują go różne jednostki miejskie, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Pracownicy MOPR docierają do miejsc przebywania rodzin z Ukrainy, diagnozują ich potrzeby, informują o możliwościach korzystania z sytemu pomocy społecznej, motywują do działania, a gdy zachodzi taka konieczność podejmują interwencję. Do każdego klienta podchodzą indywidualnie.

Wspieramy rodziny z dziećmi:

 • w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji życiowych;
 • w podnoszeniu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych;
 • pomagając w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowywaniem dzieci;
 • motywując do poprawy swojej sytuacji;
 • oferując kompleksową ofertę pomocową, dostosowaną do potrzeb danej rodziny.

Dbamy o dzieci pozostające pod opieką tymczasową, zapewniając:

 • miesięczne świadczenie finansowe na każde dziecko;
 • opiekunowi tymczasowemu pomoc w sprawowaniu opieki nad małoletnim;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny.

Pomagamy dzieciom ze specjalnymi potrzebami, z niepełnosprawnością przez:

 • wsparcie specjalistów np.: fizjoterapeuty, logopedy;
 • rehabilitację;
 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny.

Dzieci i kobiety doświadczające przemocy mogą liczyć na profesjonalistów z MOPR, którzy:

 • przygotują indywidualny plan przeciwdziałania przemocy;
 • podejmą interwencję na miejscu zdarzenia w przypadku zagrożenia praw dziecka.

Zapewnimy opiekę dzieciom, podczas gdy mamy:

 • będą podnosić swoje kwalifikacje społeczne;
 • rozwijać kompetencje pomocne wejściu na rynek pracy;
 • otrzymają indywidualną pomoc : psychologiczną, doradczą, edukacyjną.

UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci) to międzynarodowa i międzyrządowa organizacja powołana przez ONZ. Jednym z jej głównych zadań jest ochrona praw dzieci, dotkniętych kryzysami humanitarnymi.

Ulotka język ukraiński

ЗМІСТ ЛИСТІВКИ

ОТРИМАЙ ДОПОМОГУ

Заходи проводяться за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)

ПОГОВОРИ З НАМИ ПРО НАС
Міський Центр Допомоги Сім’ї (MOPR) надає допомогу та підтримку біженцям з України, надаючи їм відчуття безпеки та гідні умови життя.

ПОГОВОРИ З НАМИ

Iga Malinowska 502 642 253
Agnieszka Jarosz 502 642 245
Iwona Kręglewska 515 746 757
Katarzyna Szafer 515 747 166
Elwira Gorwa-Wałkiewicz 515 746 556
Magdalena Bekalarek 502 642 149
Marzena Kiraga-Wojtek 502 642 327
Beata Wróbel 502 642 347
Ilona Gonera 502 642 752
Marta Vaskiv 502 642 172
Olha Chopei  502 642 588
Oksana Vykhovanets 502 642 220

МИ ПІДТРИМУЄМО

 • ВАШУ ВПЕВНЕНІСТЬ ТА МОТИВАЦІЮ ПОКРАЩИТИ СВОЄ СТАНОВИЩЕ
 • СІМ’Ї У ПОДОЛАННІ ТРУДНОЩІВ
 • ФІНАНСОВО ТИМЧАСОВИХ ОПІКУНІВ
 • ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
 • ЖІНОК ТА ДІТЕЙ, З ДОСВІДОМ НАСИЛЬСТВА
 • ЖІНОК У ВИХОДІ НА РИНОК ПРАЦІ
Ulotka język polski

TREŚĆ ULOTKI

SKORZYSTAJ Z POMOCY

Działania realizowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

O NAS
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie niesie pomoc i wsparcie uchodźcom z Ukrainy, dając im poczucie bezpieczeństwa i godne warunki do życia.

Porozmawiaj z nami
Iga Malinowska 502 642 253
Agnieszka Jarosz 502 642 245
Iwona Kręglewska 515 746 757
Katarzyna Szafer 515 747 166
Elwira Gorwa-Wałkiewicz 515 746 556
Magdalena Bekalarek 502 642 149
Marzena Kiraga-Wojtek 502 642 327
Beata Wróbel 502 642 347
Ilona Gonera 502 642 752
Marta Vaskiv 502 642 172
Olha Chopei  502 642 588
Oksana Vykhovanets 502 642 220

Wspieramy

 • TWOJĄ PEWNOŚĆ SIEBIE I MOTYWACJĘ DO POPRAWY SWOJEJ SYTUACJI
 • RODZINY W PRZEZWYCIĘŻANIU TRUDNOŚCI
 • FINANSOWO OPIEKUNÓW TYMCZASOWYCH
 • DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
 • KOBIETY I DZIECI DOŚWIADCZAJĄCE PRZEMOCY
 • KOBIETY W WEJŚCIU NA RYNEK PRACY
2 kobiety, pomiędzy nimi dziecko, siedzą przy stoliku.

© UNICEFUN0721374Latayko.jpg

Кошти від ЮНІСЕФ допомагають дітям та їх тимчасовим опікунам.

Їхні батьки з різних причин змушені були залишитися в Україні. Вони відправляли своїх дітей під опіку родичів чи друзів до Польщі, щоб знайти надійний притулок від війни. Наймолодші українці перебувають у складній ситуації – далеко від рідних, дому, на чужині. Завдяки підтримці ЮНІСЕФ є можливість ефективніше допомагати українським дітям, у тому числі тим, хто перебуває у прийомних сім’ях та під опікою тимчасового опікуна.

– На цей час ми контролюємо роботу 450 тимчасових опікунів, які підтримують близько 510 дітей з України – каже Анна Краковська, директор Міського Центру Допомоги Сім’ї в Познані.

Координатори тимчасової опіки та прийомної сім’ї

Відповідно до чинного законодавства нагляд за реалізацією прав та обов’язків тимчасового опікуна здійснює центр соціальної допомоги або центр соціальних послуг. До проєкту ЮНІСЕФ залучено 6 координаторів, завданням яких є підтримка та моніторинг тимчасових опікунів та прийомних батьків.

Крім іншого, координатор відповідає за:

 • планування заходів, спрямованих на покращення діяльності тимчасового опікуна та дитини, яка перебуває під його опікою;
 • планування фінансового забезпечення;
 • доступ до спеціалізованої допомоги, включаючи психологічну, реабілітаційну та перевиховну допомогу;
 • співпраця з іншими установами та особами, які працюють із сім’єю;
 • допомога в інтеграції з місцевою громадою;
 • моніторинг запланованих заходів.

Фінансова допомога

– Перш за все, ми хочемо забезпечити фінансову підтримку, яка становить 500 злотих на місяць на кожну дитину, – наголошує Пьотр Чайка, заступник директора MOPR. І додає, що тимчасовий опікун зобов’язаний відзвітувати за отримані гроші.

Фінансова підтримка може бути використана на потреби дітей:

 • харчування, придбання одягу, засобів особистої гігієни;
 • покриття витрат, пов’язаних зі станом здоров’я дитини, у тому числі на придбання ліків, покриття витрат на реабілітацію та медичну консультацію;
 • надання житла, включаючи оплату оренди, комунальних послуг, придбання необхідного обладнання;
 • покриття витрат, пов’язаних з навчанням (підручники, навчальні посібники, шкільне приладдя);
 • рекреація, відпочинок, культура (наприклад, квитки в басейн, кіно або музеї).

У разі задокументованої випадкової події, яка передбачає додаткові витрати, тимчасовий опікун може один раз протягом терміну дії договору звернутись з проханням про збільшення фінансової підтримки.

Вони живуть із травмою

Фінансова підтримка важлива, але інші форми допомоги не менш важливі та необхідні. За словами координаторів, більшість дітей та тимчасових опікунів мають симптоми посттравматичного стресового розладу. Наприклад, в одного хлопчика стрес призвів до швидкого розвитку розсіяного склерозу. До Познані хлопець приїхав сам, його тимчасовою опікункою стала полька. З причини здоров’я хлопця його мати хоче приїхати до Польщі.

Батьки часто не можуть виїхати з України через, наприклад, догляд за господарством чи тяжкохворих батьків. З цієї причини вони довіряють своїх дітей перевіреним людям. Найчастіше опікунами неповнолітніх українців стають бабусі, дідусі, тітки, дядьки, рідні брати та сестри, двоюрідні брати чи сестри або сусіди батьків дитини.

Нерідкі випадки, коли тимчасові опікуни стикаються з проблемами виховання, оскільки через молодий вік їм бракує досвіду. Важко виховувати двох 15-річних і 18-річного, коли ти не набагато старший за них. Це стосується, зокрема, братів і сестер-підлітків, за якими доглядає 19-річний двоюрідний брат. – І діти, і їхні опікуни можуть розраховувати на підтримку наших координаторів та допомогу спеціалістів у рамках проєкт ЮНІСЕФ – запевняє Анна Краковська.

Хто може стати тимчасовим опікуном?

Тимчасовим опікуном може бути особа, якій виповнилося 18 років. Судимість не має, дієздатність у повному обсязі, батьківських прав не позбавлена, не судима за злочини проти статевої свободи, порядності, насильство чи злочин, вчинений на шкоду неповнолітньому.

Особа, яка фактично здійснює опіку над неповнолітнім громадянином України та не є його батьком або законним опікуном, повинна звернутися до суду із заявою про встановлення тимчасової опіки. Їй не обов’язково знати польську.

Тимчасовий опікун представляє неповнолітнього, піклується про нього та його майно.

Проєкт фінансується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Це стало можливим завдяки угоді між ЮНІСЕФ і містом Познань, метою якої є гарантувати дітям, у тому числі тим, хто тікає від війни в Україні, умов для розвитку, доступ до освіти, охорони здоров’я та психологічної допомоги.

ЮНІСЕФ — міжнародна організація, заснована ООН. Її діяльність спрямована на захист прав дітей, які постраждали від гуманітарних криз.

Pieniądze z UNICEF pomagają dzieciom i ich opiekunom tymczasowym

Ich rodzice z różnych powodów musieli zostać w Ukrainie. Swoje dzieci wysłali pod opieką krewnych czy znajomych do Polski, aby znalazły bezpieczne schronienie przed wojną. Najmłodsi Ukraińcy są w trudnej sytuacji – z daleka od bliskich, domu, w obcym kraju. Dzięki wsparciu UNICEF można efektywniej pomagać ukraińskim dzieciom, także tym znajdującym się w pieczy zastępczej i pod opieką tymczasową.

– W tej chwili nadzorujemy pracę 450 opiekunów tymczasowych, którzy wspierają około 510 dzieci z Ukrainy – mówi Anna Krakowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Koordynatorzy opieki tymczasowej i pieczy zastępczej

Zgodnie z obowiązującym prawem nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego sprawuje ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych. W projekt UNICEF zostało zaangażowanych 6 koordynatorów, których zadaniem jest wspieranie i monitorowanie opiekunów tymczasowych i rodzin zastępczych.

Koordynator między innymi odpowiada za:

 • zaplanowanie działań, mających na celu poprawę funkcjonowania opiekuna tymczasowego i dziecka, będącego pod jego opieką;
 • zaplanowanie wsparcia finansowego;
 • wsparcie w dostępie do specjalistycznej pomocy, w tym psychologicznej, rehabilitacyjnej, reedukacyjnej;
 • współpracę z innymi instytucjami i osobami, pracującymi z rodziną;
 • pomoc w integracji z lokalną społecznością;
 • monitorowanie zaplanowanych działań.

Wsparcie finansowe

– W pierwszej kolejności zależy nam na udzieleniu wsparcia finansowego, które wynosi 500 złotych miesięcznie na każde dziecko – zaznacza Piotr Czajka, zastępca dyrektora MOPR. I dodaje, że opiekun tymczasowy jest zobowiązany do rozliczenia się z otrzymanych pieniędzy.

Wsparcie finansowe może być przeznaczone na zaspokojenie potrzeb dzieci:

 • wyżywienie, zakup odzieży, środków higieny osobistej;
 • pokrycie wydatków związanych ze stanem zdrowia dziecka, w tym na zakup leków, pokrycie kosztów rehabilitacji, konsultacji medycznych;
 • zapewnienie schronienia, w tym opłacenie czynszu, opłat za media, zakup niezbędnych sprzętów;
 • pokrycie wydatków związanych z edukacją (podręczniki, pomoce dydaktyczne, przybory szkolne);
 • rekreacja, wypoczynek, kultura (wejściówki np. na basen, bilety do kina czy muzeum).

W przypadku udokumentowanego zdarzenia losowego, które wiąże się z dodatkowymi wydatkami, opiekun tymczasowy może, raz w czasie trwania umowy, wystąpić o zwiększenie wsparcia finansowego.

Żyją z traumą

Wsparcie finansowe jest ważne, ale równie istotne i konieczne są inne formy pomocy. Jak twierdzą koordynatorzy u większości dzieci i opiekunów tymczasowych występują objawy zespołu stresu pourazowego. Na przykład u jednego chłopca stres doprowadził do gwałtownego ujawnienia się choroby SM (stwardnienie rozsiane). Chłopiec przyjechał do Poznania sam, jego opiekunem tymczasowym została Polka. Z powodu stanu zdrowia chłopca jego matka chce przyjechać do Polski.

Rodzice często nie mogą opuścić Ukrainy, ponieważ na przykład muszą zająć się gospodarstwem rolnym czy ciężko chorymi swoimi rodzicami. Z tego powodu powierzają swoje potomstwo zaufanym osobom. Najczęściej opiekunami małoletnich Ukraińców są babcia, dziadek, ciocia, wujek, rodzeństwo, kuzyni czy sąsiadka rodziców dziecka.

Nierzadko opiekunowie tymczasowi borykają się z problemami wychowawczymi, ponieważ z uwagi na młody wiek brakuje im doświadczenia. Trudno jest sprawować opiekę rodzicielską na dwiema 15-latkami i 18-latkiem, gdy jest się niewiele starszym od nich. Tak jest między innymi w przypadku nastoletniego rodzeństwa, którym opiekuje się 19-letnia kuzynka. – Zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie mogą liczyć na wsparcie naszych koordynatorów oraz specjalistyczną pomoc w ramach projektu UNICEF – zapewnia Anna Krakowska.

Kto może zostać opiekunem tymczasowym?

Opiekunem tymczasowym może zostać osoba, która skończyła 18 lat. Jest niekarana, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie została pozbawiona praw rodzicielskich, nie była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej, obyczajności, z użyciem przemocy lub przestępstwo popełnione na szkodę nieletniego.

Osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad małoletnim obywatelem Ukrainy, a nie jest jego rodzicem czy opiekunem prawnym, powinna wystąpić do sądu o ustanowienie opieki tymczasowej. Nie musi ona znać języka polskiego.

Opiekun tymczasowy reprezentuje małoletniego, opiekuje się nim i jego majątkiem.

Projekt jest finansowany z budżetu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Umożliwiło to porozumienie UNICEF i Miasta Poznania, którego celem jest zagwarantowanie dzieciom, w tym uciekającym przed wojną w Ukrainie, warunków do rozwoju, dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i psychologicznej.

UNICEF to międzynarodowa organizacja powołana przez ONZ. Jej działania skupiają się na ochronie praw dzieci dotkniętych kryzysami humanitarnymi.

Skip to content