Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Celem podejmowanych przez MOPR działań jest umożliwienie mieszkańcom Miasta Poznania przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.sylwetki ludzi Link do strony Zadania mopr lista zadań MOPR wraz z procedurami
symbol kartki z nadrukowanym tekstem Link do strony Statut i Regulaminy domumenty na podstawie których działamy
symblol tabelki z danymi Link do strony Paln wydatków aktualizowany stan wydatków MOPR
symbol download Link do strony Sprawozdania roczne sprawozdania do pobrania w formacie PDF
symbol załączanym dokumentów Link do strony zamówień publicznych aktualne zamówienia i przetargi MOPR