Pomożemy wyszukać

Schemat organizacyjny MOPR

Schemat organizacyjny MOPR

Schemat organizacyjny zgodny z treścią Załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr MOPR-I.0015.24.2021 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 15.04.2021 r.

Schemat organizacyjny MOPR Poznań obowiązuje od dnia 29 kwietnia 2021

Diagram schematu organizacyjnego MOPR Poznań

Opis schematu organizacyjnego MOPR POZNAŃ

Na czele MOPR Poznań stoi Dyrektor – bezpośrednio podlegają mu Pierwszy Zastępca Dyrektora, Drugi Zastępca Dyrektora oraz Główny Księgowy.

Pierwszemu Zastępcy Dyrektora podlegają:

 • Dział Opieki Zastępczej
 • Sekcja ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
 • Sekcja ds. Domów Pomocy Społecznej
 • Dział Wsparcia Specjalistycznego

Drugiemu Zastępcy Dyrektora podlegają:

 • Dział Metodyczny
 • Filie: Grunwald, Jeżyce, Wilda, Stare Miasto, Nowe Miasto
 • Dział Pomocy Osobom Bezdomnym

Głównemu Księgowemu podlega Dział Ekonomiczny

Ponadto Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:

 • Dział Organizacyjny
 • Stanowisko ds. BHP
 • Sekcja ds. Kontroli i Audytu
 • Sekcja Planowania i Analiz
 • Sekcja ds. Informatyki
 • Stanowisko ds. Systemu Zarządzania, Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania
 • Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych
Przejdź do treści