Pomożemy wyszukać

Schemat organizacyjny MOPR

Schemat organizacyjny MOPR

Schemat organizacyjny zgodny z treścią Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr MOPR-I.0015.27.202 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 19.05.2022 r.

Schemta organizacyjny MOPR

Opis schematu organizacyjnego MOPR POZNAŃ

Na czele MOPR Poznań stoi Dyrektor – bezpośrednio podlegają mu Pierwszy Zastępca Dyrektora, Drugi Zastępca Dyrektora oraz Główny Księgowy.

Pierwszemu Zastępcy Dyrektora podlegają:

 • Dział Opieki Zastępczej
 • Sekcja ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
 • Sekcja ds. Domów Pomocy Społecznej
 • Dział Wsparcia Specjalistycznego
 • Stanowisko ds. Współpracy Miedzyinstytucjonalnej
 • Dział Strategii i Rozwoju

Drugiemu Zastępcy Dyrektora podlegają:

 • Filie: Grunwald, Jeżyce, Wilda, Stare Miasto, Nowe Miasto
 • Dział Pomocy Osobom Bezdomnym

Głównemu Księgowemu podlega Dział Ekonomiczny

Ponadto Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:

 • Dział Organizacyjny
 • Sekcja Planowania i Analiz
 • Sekcja ds. Kontroli i Audytu
 • Stanowisko ds. BHP
 • Sekcja ds. Informatyki
 • Stanowisko ds. Systemu Zarządzania, Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania
 • Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych
Przejdź do treści