Pomożemy wyszukać

E-usługi

E-usługi

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP.

W celu skorzystania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  1. założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkowania na paltformie ePUAP.
  2. posiadanie profilu zaufanego ePUAP (użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywanie pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej.

W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

01.Skargi, wnioski, zapytania do urzędu- przekierowanie do serwisu zewnętrznego e-puap

View more
Skip to content