Pomożemy wyszukać

Aktywizacja Społeczno-zawodowa CIS/KIS

Aktywizacja Społeczno-zawodowa CIS/KIS

Aktywizacja społeczno-zawodowa to działania obejmujące promocję zatrudnienia  i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy oraz wykluczeniem społecznym.

Celem podejmowanych działań jest poszerzenia kompetencji zawodowych i społecznych oraz zmiany postawy biernej na aktywną. Zakłada również zwiększenie umiejętności podejmowania decyzji oraz wywołania motywacji do znalezienia pracy, jej podjęcia i utrzymania, a także rozwoju kariery zawodowej.

Udział w różnych formach aktywizacji społeczno-zawodowej pozwala na kształtowanie umiejętności pełnienia ról społecznych, podwyższenia kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oferuje mieszkańcom Poznania udział w zajęciach podnoszących kompetencje społeczno – zawodowe w Centrach Integracji Społecznej oraz w Klubie Integracji Społecznej.

Wszystkich szczegółowych informacji udzielą nasi pracownicy > kontakt

Przejdź do treści