Pomożemy wyszukać

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej

Osobom pozostającym bez pracy oferujemy bezpłatne wsparcie w ramach Klubu Integracji Społecznej w zakresie:

 • Aktywizacji zawodowej
 • Aktywizacji społecznej i edukacyjnej

Aktywizacja zawodowa obejmuje:

 • indywidualne wsparcie trenera pracy, który jest opiekunem uczestnika projektu (trener m.in. opracowuje i aktualizuje z uczestnikiem projektu diagnozę potencjału zawodowego uczestnika, wspiera uczestnika w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju oraz planu zwiększenia aktywności i poszukiwania pracy, pomaga w określenie kierunku uzupełnienia kompetencji zawodowych i doborze kursów odpowiadających predyspozycjom uczestnika oraz w pomaga w poszukiwaniu pracy)
 • warsztaty grupowe w zakresie metod aktywnego poszukiwania pracy
 • warsztaty grupowe w zakresie funkcjonowania uczestnika projektu na rynku pracy

Aktywizacja społeczna i edukacyjna obejmuje:

 • warsztaty grupowe (integracja grupy, psychoedukacja, trening umiejętności społecznych i osobistych)
 • indywidualne wsparcie psychologiczne (konsultacje, poradnictwo i terapia)
 • indywidualny trening umiejętności osobistych
 • konsultacje prawne
 • grupy wsparcia i grupy samopomocowe
 • kurs kształtowania wizerunku osobistego

Dodatkowo oferujemy:

 • możliwość udziału w programie wsparcia zadłużonych
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach zawodowych
 • dostęp do świetlicy

Osoby zamieszkujące w Poznaniu i pozostające bez pracy zainteresowane udziałem w zajęciach Klubu Integracji Społecznej proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Filii MOPR właściwej ze względu na miejsce zamieszkania a w przypadku osób bezdomnych z Działem Pomocy Osobom Bezdomnym.

Klub Integracji Społecznej mieści się w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 19 (III piętro).

Przejdź do treści