Pomożemy wyszukać

Wsparcie rodziny

Wsparcie rodziny

Udzielamy bezpłatnej pomocy w zakresie:

 • wsparcia psychologicznego
 • poradnictwa rodzinnego
 • asystentury rodzinnej
 • terapii oraz psychoedukacji
 • poprawy funkcjonowania w środowisku

Nasi specjaliści pomagają w sytuacjach występowania:

 • kryzysów rozwoju osobistego
 • problemów rodzinnych, trudności opiekuńczo-wychowawczych
 • zjawiska przemocy w rodzinie
 • choroby psychicznej

Nasze działania są ukierunkowane na:

 • Profilaktykę
  Zwiększamy świadomość rodzicielską, podnosimy kompetencje wychowawcze, zapobiegamy zachowaniom antyzdrowotnym
 • Ochronę
  Udzielamy informacji i porad w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, w tym z ustawy „za życiem”
 • Pomoc
  Pomagamy funkcjonować w środowisku społecznym, rozwijać i wzmacniać aktywność i samodzielność życiową
 • Wzmacnianie
  Podnosimy jakość życia osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich bliskich.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”, przekazujemy na Państwa ręce Kryzysownik, w którym przedstawiamy krótkie wskazówki jak rozpoznać sygnały nadchodzącego kryzysu psychicznego, w jaki sposób towarzyszyć osobie cierpiącej oraz dokąd zwrócić się o pomoc.

Kryzysownik – wydanie pierwsze (do pobrania w formacie PDF 573 KB)

Przejdź do treści