Pomożemy wyszukać

Wsparcie asystenta rodziny

Wsparcie asystenta rodziny

Na czym polega asystentura rodzinna?

Asystentura rodzinna polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji życiowych, związanych szczególnie z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego lub funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Jak pomaga asystent rodziny?

Asystent rodziny informuje, pomaga, wspiera i motywuje, ale nie kontroluje członków rodziny. Pomaga w tym co możliwe jest do osiągnięcia przez rodzinę, za jej zgodą i przy aktywnym jej udziale oraz z poszanowaniem prawa do samostanowienia.

Z kim współpracuje asystent rodziny?

Asystent rodziny współpracuje z pracownikiem socjalnym oraz innymi pracownikami różnych instytucji dla dobra rodziny, w szczególności dziecka

Zadaj pytanie

View more
Przejdź do treści