Pomożemy wyszukać

Organizowanie Społeczności Lokalnej

Organizowanie Społeczności Lokalnej

fundusze europejskie
rzeczpospolita polska
samorząd wilekopolski
logo unii europejskiej

Czym jest organizowanie społeczności lokalnej?

Organizowanie społeczności lokalnej (OSL) to zespół działań (czynności) podejmowanych w celu uruchomienia w danej społeczności, w szczególności marginalizowanej, długofalowego procesu upodmiotowienia jej członków, wzmacniania potencjału (zarówno społeczności jako całości, jak i jej poszczególnych elementów, czyli osób, rodzin, grup), tworzenia sieci współpracy oraz budowania struktur wspierających rozwiązywanie lokalnych problemów oraz zrównoważony rozwój lokalny,
i w efekcie wpływanie na poprawę jakości życia. Usługa organizowania społeczności lokalnej w projekcie „Feniks BIS” oparta jest o Model środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej. Model do pobrania J

 

Kto w MOPR zajmuje się organizowaniem społeczności lokalnej i w jaki sposób można nawiązać kontakt z tymi osobami?

W ramach projektu „Feniks BIS” MOPR zatrudnia 5 organizatorów społeczności lokalnej, którzy pracują w 5 Filiach MOPR i wykonują swoją pracę na rzecz społeczności lokalnych:

1) Elwira Gorwa-Wałkiewicz – Organizator społeczności lokalnej
Społeczność lokalna objęta usługą OSL – część Osiedla Łazarz

e-mail: elwira_gorwa-walkiewicz@mopr.poznan.pl, tel.: 515 746 556

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Filia Grunwald, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań

 

2) Katarzyna Szafer – Organizator społeczności lokalnej
Społeczność lokalna objęta usługą OSL – część Osiedla Ogrody

e-mail: katarzyna_szafer@mopr.poznan.pl, tel.: 515 747 166

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Filia Jeżyce, ul. Długosza 18A, 60-558 Poznań

 

3) Agnieszka Liberacka – Organizator społeczności lokalnej
Społeczność lokalna objęta usługą OSL – część Osiedla Główna

e-mail: agnieszka_liberacka@mopr.poznan.pl, tel.: 515 745 706

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, 61-159 Poznań

 

4) Iwona Kręglewska – Organizator społeczności lokalnej
Społeczność lokalna objęta usługą OSL – część Osiedla Stare Miasto

e-mail: iwona_kreglewska@mopr.poznan.pl, tel.: 515 746 757

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Filia Stare Miasto, ul. Kościuszki 103, 61-717 Poznań

 

5) Agata Mielech – Organizator społeczności lokalnej
Społeczność lokalna objęta usługą OSL – część Osiedla Zielony Dębiec

e-mail: agata_mielech@mopr.poznan.pl, tel.: 515 749 515

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Fila Wilda, ul. Opolska 58, 61-433 Poznań

Przejdź do treści