Pomożemy wyszukać

Osoby z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu  wychodząc naprzeciw szczególnym potrzebom osób niepełnosprawnych podejmuje różne działania na ich rzecz. Z jednej strony wspiera indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych, pomaga w likwidacji barier oraz  stwarza warunki i możliwości do rozwijania różnych form aktywności.

Osobom niepełnosprawnym  oferujemy wsparcie specjalistyczne dostosowane do indywidualnych  potrzeb i zasobów, pomoc dzienną i całodobową, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz świadczenia niepieniężne i pieniężne w tym  przewidziane dla Nich dofinansowania m.in. ze środków PFRON.

Szczegółowych informacji udzielaną nasi pracownicy

Informator dla osób z niepełnosprawnością – (plik do pobrania fomat PDF 2025KB)


graficzny symbol taksówki i niepełnosprawnego

Przewóz osób niepełnosprawnych

Umowa na usługę przewozu osób z niepełnosprawnościami, w systemie ,,radio taxi”, będących mieszkańcami Miasta Poznania będzie realizowana przez Firmę Euro Taxi z Poznania od dnia 15.05.2021 r. do 14.05.2023r. od poniedziałku do niedzieli 24h/dobę.

Zamawiać przewóz można z minimalnie 12-godzinnym wyprzedzeniem na centralę o nr tel. 61 8 111 111 lub mailowo centrala@euro-taxi.com.pl .

Cennik usługi:

  • opłata początkowa – 5,00zł
  • opłata za 1km na terenie miasta Poznania w godz. od 6.00-22.00 od poniedziałku do soboty oraz niedziele i święta – 2,00zł
  • opłata za 1km na terenie miasta Poznania w godz. od 22.00-6.00 od poniedziałku do soboty oraz niedziele i święta – 2,00zł
  • opłata za 1km poza terenem miasta Poznania w godz. od 6.00-22.00 od poniedziałku do soboty oraz niedziele i święta – 2,00zł
  • opłata za 1km poza terem miasta Poznania w godz. od 22.00-6.00 od poniedziałku do soboty oraz niedziele i święta – 2,00zł
  • opłata za 1 h postoju (dotyczy postoju w trakcie realizacji usługi, liczone w minutach) – 20,00zł
  • opłata za podstawienie pojazdu na terenie miasta Poznania – 20,00zł

zaktualizowano 15.05.2021

Skip to content