Pomożemy wyszukać

Osoby z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu  wychodząc naprzeciw szczególnym potrzebom osób niepełnosprawnych podejmuje różne działania na ich rzecz. Z jednej strony wspiera indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych, pomaga w likwidacji barier oraz  stwarza warunki i możliwości do rozwijania różnych form aktywności.

Osobom niepełnosprawnym  oferujemy wsparcie specjalistyczne dostosowane do indywidualnych  potrzeb i zasobów, pomoc dzienną i całodobową, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz świadczenia niepieniężne i pieniężne w tym  przewidziane dla Nich dofinansowania m.in. ze środków PFRON.

Szczegółowych informacji udzielaną nasi pracownicy

Informator dla osób z niepełnosprawnością – (plik do pobrania fomat PDF 2025KB)


 

zaktualizowano 01.09.2023

Skip to content