Pomożemy wyszukać

Pomoc dzienna

Pomoc dzienna

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.

Ośrodkiem wsparcia, może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środowiskowy dom samopomocy) oraz dzienny dom pomocy.

Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu, w którym mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu.

Przejdź do treści