Pomożemy wyszukać

Rehabilitacja Społeczna

Rehabilitacja Społeczna

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.

Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

  • wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;
  • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
  • likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;
  • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami z niepełnosprawnościami

Więcej na ten temat dowiesz się, zapoznając się dokładnie z rodzajami pomocy, na jaką możesz liczyć (poszczególne zakładki na stronie).

WNIOSKI na 2024 rok będą dostępne do pobrania od 15 grudnia 2023 r.

Skip to content