Pomożemy wyszukać

Rehabilitacja Społeczna

Rehabilitacja Społeczna

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.
Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:
1. wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;
2. wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
3. likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;
4. kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami z niepełnosprawnościami
Więcej na ten temat dowiesz się, zapoznając się dokładnie z rodzajami pomocy, na jaką możesz liczyć (poszczególne zakładki na stronie).

Wnioski na 2021 do pobrania:

• Turnus rehabilitacyjny
Wniosek na turnusy do pobrania (format PDF 244KB)
• Likwidacja barier architektonicznych (m.in. budowa podjazdu, krzesełko schodowe, likwidacja progów, przystosowanie łazienki etc.)
Wniosek-bariery architektoniczne do pobrania (format PDF 262KB)
• Likwidacja barier technicznych (m.in. czytak, krzesło prysznicowe, łóżko ortopedyczne, lupa elektroniczna, uchwyty, poręcze, podnośniki wannowe etc.)
Wniosek-bariery techniczne do pobrania (format PDF 231KB)
• Likwidacja barier w komunikowaniu się (m.in. komputer stacjonarny, laptop, drukarka, tablet etc.)
Wniosek-bariery w komunikowaniu się do pobrania (format PDF 417KB)
• Pomoc w zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (aparat słuchowy, balkonik, cewnik, orteza, pieluchomajtki etc.)
Wniosek-ortopedia do pobrania (format PDF 197KB)
• Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (m.in. bieżnia, materac do ćwiczeń, orbitrek etc.)
Wniosek-sprzęt rehabilitacyjny do pobrania (format PDF 429KB)

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ OD 1 STYCZNIA 2021

ZARZĄDZENIE NR MOPR-1.0015.23.2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (do pobrania format PDF 4348 KB)

Zarządzenie powyższe obowiązuje od 01.04.2021r

Ulotka informacyjna do pobrania format PDF 108KB

ULOTKA INFORMACYJNA

Ulotak informacyjna strona A

Ulotka informacyjna strona B

Treść ulotki informacyjnej:

Strona A

ZOSTAJEMY W DOMU
Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. przez 24 h Wnioski będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem:

 • operatora pocztowego
 • poczty elektronicznej e-mail
 • platformy ePUAP

Dodatkowo

 • wnioski na turnusy
 • przedmioty ortopedyczne
 • środki pomocnicze

również za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia – SOW

Startujemy od 1 stycznia 2021

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ NA:

 • Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym
 • Likwidacja barier technicznych i architektonicznych i w komunikowaniu się
 • Zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

E-mail, na który można wysłać wszystkie wnioski: mopr@mopr.poznan.pl
System obsługi wsparcia, by złożyć wnioski na turnusy, środki ortopedyczne i pomocnicze:www.sow.pfron.org.pl
Platforma ePUAP by złożyć wszystkie wnioski: www.epuap.gov.pl

Strona B

Z powodu stanu epidemii oraz w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo przyjmowanie wniosków odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem:

 • operatora pocztowego
 • poczty elektronicznej
  • pobyt na turnusie rehabilitacyjnym: turnusy@mopr.poznan.pl
  • likwidacja barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się: bariery@mopr.poznan.pl
  • zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych: srodki.ortopedyczne@mopr.poznan.pl
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego: sprzet.rehabilitacyjny@mopr.poznan.pl
 • platformy www.epuap.gov.pl
 • platformy www.sow.pfron.org.pl

wnioski na turnusy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze również za pośrednictwem systemu obsługi wsparcia – SOW na udostępnionych przez PFRON formularzach

Wniosek można pobrać ze strony www.mopr.poznan.pl lub zamówić pod numerem telefonu: 61 878 17 31, 61 878 17 33, 61 878 17 34, 61 878 19 38, 61 878 19 44, 61 878 19 45

PAMIĘTAJ!
Od 1 stycznia 2021 nie będzie możliwości osobistego złożenia wniosku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Możesz to zrobić w domu – samodzielnie lub korzystając z pomocy bliskich. Wybierz jedną z wyżej podanych opcji Jeżeli złożony wniosek nie będzie kompletny – możesz w każdej chwili go uzupełnić.
UWAGA! Wnioski złożone przed 1 stycznia 2021 nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji możesz uzyskać pod numerem telefonu 61 878 17 31, 61 878 17 33, 61 878 17 34, 61 878 19 38, 61 878 19 44, 61 878 19 45 oraz wysyłając pytanie na adres: mopr@mopr.poznan.pl

Przejdź do treści