Pomożemy wyszukać

Rehabilitacja Społeczna

Rehabilitacja Społeczna

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.

Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

  1. wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;
  2. wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
  3. likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;
  4. kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami z niepełnosprawnościami

Więcej na ten temat dowiesz się, zapoznając się dokładnie z rodzajami pomocy, na jaką możesz liczyć (poszczególne zakładki na stronie).

ZARZĄDZENIE NR MOPR-I.0015.41.2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 24.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu w roku 2020”. (Do pobrania w formacie PDF 330KB)

Przejdź do treści