Pomożemy wyszukać

Rehabilitacja Społeczna

Rehabilitacja Społeczna

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.


Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:
1. wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;
2. wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
3. likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;
4. kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami z niepełnosprawnościami
Więcej na ten temat dowiesz się, zapoznając się dokładnie z rodzajami pomocy, na jaką możesz liczyć (poszczególne zakładki na stronie).

 

Zarządzenia nr MOPR-I.0015.15.2022 Dyrektora MOPR w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu w roku 2022”. (plik PDF do pobrania 149KB))

Wnioski na 2022 do pobrania:

Turnus rehabilitacyjny
Wniosek na turnusy do pobrania (format PDF 244KB)

Likwidacja barier architektonicznych (m.in. budowa podjazdu, krzesełko schodowe, likwidacja progów, przystosowanie łazienki etc.)
Wniosek-bariery architektoniczne do pobrania (format PDF 971KB)

Likwidacja barier technicznych (m.in. łóżko ortopedyczne, schodołazy, podnośniki wannowe, lupa elektroniczna, uchwyty, poręcze etc.)
Wniosek-bariery techniczne do pobrania (format PDF 231KB)

Likwidacja barier w komunikowaniu się (m.in. komputer stacjonarny, laptop, tablet etc.)
Wniosek-bariery w komunikowaniu się do pobrania (format PDF 417KB)

Pomoc w zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (aparat słuchowy, balkonik, cewnik, orteza, pieluchomajtki etc.)
Wniosek-ortopedia do pobrania (format PDF 197KB)

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (m.in. bieżnia, materac do ćwiczeń, orbitrek etc.)
Wniosek-sprzęt rehabilitacyjny do pobrania (format PDF 429KB)

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ OD 1 STYCZNIA 2022

Ulotka informacyjna do pobrania format PDF 121KB

ULOTKA INFORMACYJNA

 

 

 

Ulotka informacyjna strona A

Ulotka informacyjna strona BTreść ulotki informacyjnej:

Strona A

ZOSTAJEMY W DOMU
Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. przez 24 h Wnioski będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem:

 • operatora pocztowego
 • poczty elektronicznej e-mail
 • platformy ePUAP
 • lub zostawiając w skrzynce podawczej

Dodatkowo

 • wnioski na turnusy
 • przedmioty ortopedyczne
 • środki pomocnicze

również za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia – SOW

Startujemy od 1 stycznia 2022

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ NA:

 • Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym
 • Likwidacja barier technicznych i architektonicznych i w komunikowaniu się
 • Zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

NIE BĘDZIE PROWADZONA BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTA

System obsługi wsparcia, by złożyć wnioski na turnusy, środki ortopedyczne i pomocnicze:www.sow.pfron.org.pl
Platforma ePUAP by złożyć wszystkie wnioski: www.epuap.gov.pl
Wysyłka wniosku papierowego na adres: MOPR Poznań, ul. Cześnikowska 18B, 60-330 Poznań

Strona B

Z powodu stanu epidemii oraz w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo przyjmowanie wniosków odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem:

 • operatora pocztowego
 • poczty elektronicznej
  • pobyt na turnusie rehabilitacyjnym: turnusy@mopr.poznan.pl
  • likwidacja barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się: bariery@mopr.poznan.pl
  • zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych: srodki.ortopedyczne@mopr.poznan.pl
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego: sprzet.rehabilitacyjny@mopr.poznan.pl
 • platformy www.epuap.gov.pl
 • platformy www.sow.pfron.org.pl

wnioski na turnusy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze również za pośrednictwem systemu obsługi wsparcia – SOW na udostępnionych przez PFRON formularzach

Wniosek można pobrać ze strony www.mopr.poznan.pl lub zamówić pod numerem telefonu: 61 878 17 31, 61 878 17 33, 61 878 17 34, 61 878 19 38, 61 878 19 44, 61 878 19 45

PAMIĘTAJ!
Od 1 stycznia 2022 nie będzie możliwości osobistego złożenia wniosku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Możesz to zrobić w domu – samodzielnie lub korzystając z pomocy bliskich. Wybierz jedną z wyżej podanych opcji Jeżeli złożony wniosek nie będzie kompletny – możesz w każdej chwili go uzupełnić.
UWAGA! Wnioski złożone przed 1 stycznia 2022 nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji możesz uzyskać pod numerem telefonu 61 878 17 31, 61 878 17 33, 61 878 17 34, 61 878 19 38, 61 878 19 44, 61 878 19 45 oraz wysyłając pytanie na adres: mopr@mopr.poznan.pl

Przejdź do treści