Pomożemy wyszukać

WTZ

Warsztat terapii zajęciowej stanowi wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę, stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Wsparcie, które może zostać udzielone w warsztacie terapii zajęciowej

Realizacja wsparcia odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

  • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
  • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się:

  • formy rehabilitacji;
  • zakres rehabilitacji;
  • metody i zakres nauki umiejętności;
  • formy współpracy z rodziną lub opiekunami;
  • planowane efekty rehabilitacji;
  • osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.

Zadaj pytanie

View more
Skip to content