aktualności

KARnet15+ − model współpracy trójsektorowej

Informuję, że ogłoszony został nabór na Partnera przedsiębiorcę z Poznania do wspólnej realizacji projektu „KARnet15+ − model współpracy trójsektorowej”. Aktualny termin składania ofert upływa dn. 17.04.2013r, godz. 15.00

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie projektu: tutaj>>>>>

Bardzo proszę o przekazanie tej informacji przedsiębiorcom, którzy znani są Państwu z działalności prowadzonej na terenie Poznania oraz posiadają potencjał do konstruktywnej i twórczej współpracy w ramach KARnetu.

Uwaga Klienci Sekcji Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 lipca 2014 roku, klienci załatwiający sprawy w Sekcji Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych będą przyjmowani codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

UWAGA AKTYWNY SAMORZĄD

Uprzejmie informujemy, że została zawarta umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Miastem Poznań w sprawie pilotażowego programu Aktywny Samorząd.

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

W związku z tym wnioski wraz z załącznikami są do pobrania w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój 11 i 9 – tel.61 8609-932, 8609-930 oraz na stronie internetowej www.mopr.poznan.pl , w zakładce Zadania Sekcji Rehabilitacji – Program Aktywny Samorząd . Ponadto szczegółowe informacje w sprawie programu są zamieszczone na stronie www.pfron.org.pl