aktualności

Brązowy Krzyż Zasługi dla pracownika MOPR Poznań

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz pomocy społecznej. Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został pracownik socjalny MOPR w Poznaniu – Robert Kostański

Więcej...

Dzień Pracownika Socjalnego

Szanowni Państwo!

Pracownicy Socjalni!

Pracownicy Sektora Pomocy Społecznej!

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – w imieniu Dyrekcji i wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu – przesyłam najserdeczniejsze życzenia całemu środowisku pomocy społecznej.

Mam głębokie przekonanie, że nasza praca jest niezbędna i potrzebna wszystkim tym, którzy wymagają wsparcia. Niech więc nasz wysiłek będzie zawsze skuteczny, da satysfakcję zawodową i osobistą. Niech to Nasze Święto staje się powodem do dumy i radości, że tak trudna praca ratuje wielu przed rozpaczą i beznadziejnością, że ma sens.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom życzę pomyślności zarówno w osobistym życiu , jak i działaniach zawodowych. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi, bo tylko tak można być bardziej skutecznym i wiarygodnym. Wszystkiego Najlepszego!

Włodzimierz Kałek

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Dzień Pracownika Socjalnego

Pracownicy Socjalni
Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Szanowni Państwo,
Dzień 21 listopada to corocznie obchodzone święto Pracowników Socjalnych. Tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego przypada w roku szczególnym, bo w roku 25 - lecia pomocy społecznej w Wolnej Polsce.

Uroczystość związana z jego tegorocznymi obchodami odbędzie się w Pałacu Prezydenckim.

Więcej...

Dzień Pracownika Socjalnego -Życzenia

Szanowny Pan Włodzimierz Kałek Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

W dzisiejszym szczególnym dniu, kiedy świętujemy Dzień Pracownika Socjalnego pragniemy złożyć Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie a przede wszystkim pracownikom socjalnym serdeczne podziękowania za przyjęcie na praktyki, opiekę oraz wprowadzanie w meandry pracy słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych.

Więcej...

Wi-Fi dla klientów w MOPR przy ul. Cześnikowskiej

znaczek wifiMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu uruchomił dla swoich klientów darmowy bezprzewodowy dostęp do sieci internetowej przy ul. Cześnikowskiej 18A

 

 

Pomoc prawna

W dniu 25 listopada 2014r. Stowarzyszenie Prawników i Mediatorów organizuje dzień bezpłatnych porad prawnych w zakresie nowych przepisów dot. upadłości konsumenckiej. Merytoryczne wsparcie zapewnia Kancelaria Prawna GESTOR Rafał Kołodziński, która także będzie koordynowała zapisy na te porady.

Więcej...

Wolontariusz Roku

Po raz piętnasty Miasto Poznań organizuje konkurs o tytuł Poznańskiego Wolontariusza Roku. Mieszkańcy Poznania mogą zgłaszać swoich kandydatów w pięciu kategoriach:

  • młodzieżowa - do 19 lat,
  • indywidualna - powyżej 19 lat,
  • 50+,
  • zespołowa,
  • wolontariat pracowniczy.

Więcej...

Bezpłatna pomoc medyczna dla najuboższych

Maltańskie Gabinety Specjalistyczne prowadzą charytatywny działalność medyczny skierowaną do osób chorych i potrzebujących w zakresie wielospecjalistycznej pomocy lekarskiej.

Pomoc skierowana jest w szczególności do osób uboższych oraz nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, które nie mogą skorzystać z porad odpłatnych w innych placówkach.

Więcej...

Konkurs Caritas Archidiecezji Poznańskiej dla rodzin wielodzietnych

„Rodzina w komplecie” to konkurs literacki organizowany w listopadzie 2014 r. przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Skierowany jest do wszystkich rodzin wielodzietnych (czworo dzieci i więcej) zamieszkujących w granicach archidiecezji poznańskiej. Konkurs jest bezpłatny.

Więcej...