Pomożemy wyszukać

Pomagają osobom pokrzywdzonym

W Polsce co roku ofiarami przestępstw pada 200 tysięcy osób! Wszyscy pokrzywdzeni przestępstwem, ich bliscy, świadkowie, osoby dotknięte przemocą, mające myśli samobójcze, dzieci potrzebujące wsparcia mogą zadzwonić na linie pomocy pokrzywdzonym 48 222 309 900. Na wsparcie mogą liczyć przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym jest finansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którym dysponuje Minister Sprawiedliwości.

Plakat pomocy

 

 

Opis alternatywny grafiki (linia1)

Na środku grafiku orzeł w koronie, z jego lewej strony napis Ministerstwo Sprawiedliwości, a z prawem Fundusz Sprawiedliwości.

Niżej tekst:

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Sieć pomocy osobom pokrzywdzonym. Zapewniamy wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Linia pomocy pokrzywdzonym 48 222 309 900. Ogólnopolski telefon dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych, a także osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia.

Strona internetowa: www.numersos.pl

Adres e-mail: info@numersos.pl

 

Opis alternatywny grafiki (linia 2)

Na środku grafiku orzeł w koronie, z jego lewej strony napis Ministerstwo Sprawiedliwości, a z prawem Fundusz Sprawiedliwości.

Niżej tekst:

Jeżeli jesteś:

 • pokrzywdzony/pokrzywdzona:
  •   przemocą domową
  •   przemocą fizyczną i psychiczną
  •   wypadkiem drogowym
  •   przestępstwem seksualnym’
  •   kradzieżą/oszustwem,’
  •   pozbawieniem alimentów,
  •   innym przestępstwem’
 • świadkiem przestępstwa,
 • dzieckiem potrzebującym wsparcia,
 • w kryzysie, masz myśli samobójcze.

Zadzwoń

Linia pomocy pokrzywdzonym

48 222 309 900

Ogólnopolski telefon dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia.

 

 

 

Skip to content