Pomożemy wyszukać

Dołącz do naszego zespołu!

Uścisk dłoni i napis: oferta pracy

Jeśli interesuje Cię praca przynosząca satysfakcję, ale też niosąca wiele wyzwań, dołącz do naszego zespołu. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, rozbudowany system wynagradzania, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Pracownicy socjalni

Zatrudnimy pracownika socjalnego ds. przeciwdziałania przemocy. Osoba na tym stanowisku musi posiadać wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi, wysoki poziom umiejętności społecznych, umiejętność organizacji własnej pracy, być osobą odporną na stres, odpowiedzialną, rzetelną. Na zgłoszenia drogą elektroniczną czekamy do 25 marca 2024 r. Więcej na stronie: link do BIP Poznań

Poszukujemy również pracownika socjalnego. Do jego zadań będzie należeć między innymi udzielanie informacji i pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom, podejmowanie interwencji w przypadku zdarzeń losowych czy sytuacji kryzysowych, współdziałanie z organizacjami, instytucjami i specjalistami w rozwiązywaniu problemów danego klienta, prowadzenie dokumentacji. Oferty prosimy składać drogą elektroniczną do 25 marca 2024 r. Więcej szczegółów na stronie: link do BIP Poznań

Asystenci rodziny

Zaangażujemy asystentów rodziny. Kiedy wkracza asystent rodziny? Gdy przeżywa ona trudności, ma problem z wywiązywaniem się z obowiązków  opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci. Do jego zadań należy wspieranie, informowanie i motywowanie rodziny i dzieci. Gdy trzeba, asystent rodziny podejmuje interwencję. Osoby zainteresowane tą pracą zapraszamy do aplikowania. Na zgłoszenia drogą elektroniczną czekamy do 28 marca 2024 r. Więcej informacji na stronie: link do BIP Poznań

 

Skip to content