Pomożemy wyszukać

Ogłoszenie o naborze Partnera

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”, Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” – konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24.

Ogłoszenie o naborze Partnera (do pobrania format PDF 332KB)
Załącznik nr 1 – formularz oferty (do pobrania format DOC 95KB)

Informacja o wyniku naboru Partnera (do pobrania format PDF 164KB)

Skip to content