Pomożemy wyszukać

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

  1. placówki opiekuńczo-wychowawczej;
  2. regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;
  3. interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu:

  1. socjalizacyjnego;
  2. interwencyjnego;
  3. specjalistyczno-terapeutycznego;
  4. rodzinnego.

Dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, tj. powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed jego umieszczeniem w placówce.

Zadaj pytanie

View more
Przejdź do treści