Pomożemy wyszukać

Seniorzy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu  wychodząc naprzeciw szczególnym potrzebom osób w wieku poprodukcyjnym, podejmuje różne działania na rzecz seniorów. Z jednej strony wspiera osoby niesamodzielne i samotne, ale również stwarza warunki i możliwości do rozwijania różnych form aktywności.

Seniorom  oferujemy wsparcie specjalistyczne dostosowane do indywidualnych  potrzeb i zasobów, pomoc dzienną i całodobową oraz świadczenia niepieniężne i pieniężne

Szczegółowych informacji udzielaną nasi pracownicy

Skip to content