Akty prawne dotyczące przemocy w rodzinie i dokumentacja Zespołu
 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. w sprawie wzoru zaświadczenie lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
 4. Uchwała Nr VII/56/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 5. Uchwała Nr XVII/210/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011 – 2020”.
 6. Zarządzenie Nr 599/2011/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 września 2011r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 7. Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych na terenie miasta Poznania z dnia 22 listopada 2011r.
 8. Zarządzenie nr 148/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 lutego 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 9. Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych na terenie miasta Poznania z dnia 26 lipca 2012r.
 10. Zarządzenie nr 519/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 lipca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 11. Zarządzenie nr 833/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 12. Uchwała Nr XLIV/685/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2013 zmieniająca uchwałę Nr VII/56/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 13. Zarządzenie nr 206/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 marca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 14. Zarządzenie nr 613/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 września 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 15. Zarządzenie nr 739/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 listopada 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 16. Zarządzenie nr 267/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15.05.2014r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 17. Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych na terenie miasta poznania z dnia 20 maja 2014 r.
 18. Zarządzenie nr 812/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 19. Harmonogram realizacji działań w 2014r. „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020”
 20. Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania z dnia 20.01.2015r.
 21. Plan działań na 2015r. w ramach realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020
 22. Zarządzenie nr 407/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 23. Plan działań na 2015r. w ramach realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020”
 24. Zarządzenie nr 47/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 stycznia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 25. Uchwała nr LVIII/1102/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 26. Zarządzenie nr 197/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 marca 2018r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.