Pomożemy wyszukać

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest realizatorem Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo akcji Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościąAdresatami programu mogą być obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

  • ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  • posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

Pomoc finansowa osobom z niepełnosprawnością z Ukrainy udzielana jest w formie świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w limicie ceny NFZ w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte jedynie te wyroby medyczne, które nie są finansowane w 100% przez NFZ.

Podstawą przyznania dofinansowania jest złożenie kompletnego wniosku wraz z zleceniem na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz dokumentem finansowym potwierdzającym zakup.

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r., w siedzibie Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy ul. Sienkiewicza 22 – III piętro, pokój 303.

 

Załączniki do pobrania:

  1. Wniosek (w wersji dwujęzycznej) (do pobrania format PDF 514 KB)
  2. Oświadczenie o posiadaniu orzeczenia (do pobrania format PDF 706 KB)

 Więcej informacji o programie: Link do strony z materiałem

Zadaj pytanie

View more
Przejdź do treści