Pomożemy wyszukać

Dołącz do naszego zespołu! Potrzebujemy Ciebie!

Zdjęcie uścisku dłoni i napis: oferta pracy

Trzy etaty czekają na pracowników socjalnych ds. przeciwdziałania przemocy. Zainteresowani będą pracować w Specjalistycznym Zespole ds. przeciwdziałania przemocy w Dziale Wsparcia Specjalistycznego.

Jeśli dołączysz do naszego zespołu, otrzymasz możliwość rozwoju zawodowego w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Będziesz miał/miała okazję poznać specjalistów angażujących się w działania środowiskowe oraz nawiązać współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem zawodowym specjalistów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Pracując w Specjalistycznym Zespole rozwiniesz umiejętności zarządcze, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Posiadamy rozbudowany system wynagradzania (stażowe, nagrody, dodatki, 13stą pensję oraz świadczenia socjalne).

Jeśli zostaniesz częścią naszego zespołu, do Twoich podstawowych czynności należeć będzie:

 • organizowanie posiedzeń grup diagnostyczno – pomocowych oraz prowadzenie dokumentacji z ich pracy;
 • Współpraca z członkami grup diagnostyczno – pomocowych w zakresie konsultowania prawidłowości i terminowości prowadzenia dokumentacji w ramach wykonywania działań w obszarze przeciwdziałania przemocy ;
 • koordynowanie działań z zakresu pracy socjalnej oraz udzielanie poradnictwa specjalistycznego/konsultacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym w zakresie przeciwdziałania przemocy;
 • delegowanie zadań pomiędzy członków grupy diagnostyczno – pomocowej
 • wprowadzanie danych do systemu informatycznego.

Wymagania obowiązkowe, jakich oczekujemy od kandydatek/kandydatów:

 • Wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodnie z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
 • Wysoki poziom umiejętności społecznych, w szczególności: komunikacji, asertywnego zachowania, nastawienia na współpracę.

Mile widziana jest:

 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • umiejętność koordynowania pracy zespołowej
 • odporność  na  stres,  odpowiedzialność,  asertywność, rzetelność,  systematyczność i otwartość

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną do 12 lipca 2024 r. Nie zwlekaj! Czekamy na Ciebie!

Więcej informacji na stronie link BIP Poznan

 

Skip to content