Pomożemy wyszukać

Wsparcie rządu tajwańskiego dla Poznania

Na tle flagi ukraińskiej serce z dłoni osoby

Miasto Poznań podpisało Porozumienie o przekazaniu darowizny ze środków Tajpej. Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski z związku z trwającą wojną.

MOPR Poznań realizując Porozumienie będzie wspierał obywateli Ukrainy poprzez:

  • Dokonywanie indywidualnych, wstępnych diagnoz sytuacji życiowej rodzin i dzieci ukraińskich mieszkających w punktach zbiorowego zakwaterowania,
  • scharakteryzowanie społeczności ukraińskiej, wyszczególnienie zasobów a przede wszystkim problemów i obszarów do dalszej pracy przez pracowników socjalnych.
  • Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami pomocowymi, aby poszerzać spektrum działań pomocowych i zaspokajać potrzeby osób z doświadczeniem uchodźczym.
  • Ułatwianie dostępu do usług i pomocy w takich obszarach jak aktywizacja zawodowa, integracja z polskim społeczeństwem, wsparcie medyczne i edukacyjne.
  • Zapewnienie wsparcia i ochrony społeczności dzieciom i rodzinom zagrożonym.

Realizacja zadań od 15.04.2024 r. – 30.06.2024 r.

Skip to content