Pomożemy wyszukać

Informacja

Informujemy, że Komisja ds. oceny przydatności składników majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 20.06.2023 r.:

1. Zakwalifikowała majątek ruchomy podlegający ocenie do kategorii sprzętu zużytego i przeznaczyła do likwidacji. Główną przyczyną takiej kwalifikacji jest zużycie, uszkodzenie i zniszczenie sprzętu, przestarzała technologia, brak na rynku części zamiennych, tym samym brak możliwości i nieopłacalność naprawy.
2. Szczegółowy wykaz sprzętu przekazanego do likwidacji wraz z opisem przyczyny likwidacji (ekspertyza techniczna) znajduje się w siedzibie MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18 (do wglądu).

Skip to content