Pomożemy wyszukać

Możesz aktywniej żyć. Złóż wniosek o dofinansowanie

Dziewczyna w czapce siedzi na ławce, chłopak siedzi na wózku inwalidzkim

W 2022 r. na realizację programu „Aktywny samorząd” PFRON przeznaczył prawie 200 milionów złotych. W tym budżet jest jeszcze wyższy, bo wynosi ponad 219 milionów złotych. Z tych pieniędzy mogą także skorzystać mieszkanki i mieszkańcy Poznania. Od 1 marca przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie.

– Program „Aktywny samorząd” adresowany jest do osób z niepełnosprawnością. Dzięki uzyskanemu wsparciu mogą one prowadzić aktywne życie, wrócić na rynek pracy, łatwiej jest im wykonywać zawód czy zdobyć wyższe wykształcenie – mówi Anna Krakowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który jest realizatorem programu na terenie miasta.

„Aktywny samorząd” składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich dotyczy likwidacji różnorakich barier, które utrudniają aktywność społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami. Drugi moduł przewiduje pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia.

– Istotne jest, że przy ubieganiu się o dofinansowanie nie obowiązuje kryterium dochodowe – podkreśla Piotr Czajka, zastępca dyrektora MOPR Poznań. I dodaje: – Wnioski o dofinansowanie w ramach pierwszego i drugiego modułu można składać od 1 marca. Należy to zrobić online za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW)

Zainteresowani mogą wystąpić o wsparcie na zakup na przykład protez, wózka czy skutera elektrycznego. W ramach likwidacji ograniczeń w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym można wnioskować o pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, między innymi laptopów, telefonów, drukarek, oprogramowania.

Osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, która pracuje, otrzyma pomoc finansową w opłaceniu pobytu swojego dziecka w żłobku, przedszkolu czy też pozostającego pod inną tego typu opieką.

Dofinansowanie można też uzyskać na zdobycie prawa jazdy. – A także na zakup fotelika czy siedziska do auta oraz dostosowanie posiadanego samochodu do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. W tym przypadku przewidywana wartość wsparcia może sięgnąć nawet 70 tysięcy złotych – zaznacza Michał Wieczorek, kierownik Sekcji ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPR.

Moduł II „Aktywnego samorządu” umożliwia uzyskanie pomocy finansowej w zdobyciu wyższego wykształcenia. – Dofinansowanie pokrywa część lub całość kosztów czesnego. Ponadto student otrzymuje dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia. Jest on wypłacany jednorazowo na każdy semestr nauki – wyjaśnia Michał Wieczorek.

Wnioski o dofinansowanie z programu „Aktywny samorząd” należy składać elektronicznie w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl).

Ważne terminy

Moduł I

  • 1 marzec 2023 – rozpoczęcie naboru wniosków.
  • 31 sierpień 2023 – zakończenie przyjmowania wniosków.

Moduł II

  • 1 marzec 2023 – rozpoczęcie naboru wniosków na rok szkolny/akademicki 2022/2023.
  • 31 marzec 2023 – zakończenie przyjmowania wniosków na rok szkolny/akademicki 2022/2023.
  • 1 wrzesień 2023 – – rozpoczęcie naboru wniosków na rok szkolny/akademicki 2023/2024.
  • 10 październik 2023 – zakończenie przyjmowania wniosków na rok szkolny/akademicki 2023/2024.

 

Fot. Pixabay

Skip to content