Pomożemy wyszukać

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

nogi człowieka z kulami

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zachęca do zapoznania się z programem „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pomoc skierowana jest do:

  • obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br.
  • posiadających dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (WAŻNE! Nie jest wymagane fizyczne posiadanie dokumentu, wystarczy oświadczenie o jego posiadaniu)

Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

  • wsparciem w ramach Modułu II mogą być objęte także osoby towarzyszące Beneficjentom programu (którym udzielono wsparcia w programie), których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Działania, które mogą zostać dofinansowane, muszą być związane z zapewnieniem rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu dla niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami programowymi, które dostępne są na stronie pfron.org.pl.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu MOPR w Poznaniu:

61 878 17 26.  Program trwa do 31.12.2022 r.

 

Opis alternatywny
Na zdjęciu widoczne nogi osoby i kule, na których się podpiera
Fot. Pixabay


Допомога громадянам України з обмеженими можливостями

Міський Центр Допомоги Сім’ї запрошує Вас ознайомитися з програмою «Допомога громадянам України з інвалідністю», яка фінансується Державним Фондом Реабілітації Інвалідів.

Допомогу можуть отримати:

  • громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року.
  • з документом про інвалідність І або ІІ групи, виданим відповідними органами України (ВАЖЛИВО! Наявність документа не є обов’язковою, достатньо декларації про його наявність).

Це стосується і дітей, у цьому випадку достатньо заяви опікуна про наявність такого документа, виданого в рамках української системи встановлення інвалідності.

  • допомога за Модулем ІІ також може бути надана особам, які супроводжують учасника Програми (який отримав підтримку за програмою «Допомога громадянам України з інвалідністю»), чиє перебування на території Республіки Польща вважається законним відповідно до ст. 2 пункт 1 Закону про допомогу громадянам України.

Діяльність, яка може бути дофінансована, має бути пов’язана із забезпеченням соціальної та професійної реабілітації та місцями перебування біженців-інвалідів з України. Заявки приймаються постійно.

Запрошуємо вас ознайомитися з документами, доступними на pfron.org.pl.

Якщо ви зацікавлені у програмі, будь ласка, зв’яжіться з нами за номером телефону MOPR (Міський Центр Допомоги Сім’ї) у Познані: 61 878 17 26. Програма триває до 31 грудня 2022 року.

Przejdź do treści