Pomożemy wyszukać

Poznaniacy ruszyli do ośrodków rehabilitacyjnych

osoba niepełnosprawna

Ponad tysiąc mieszkańców Poznania posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wraz z opiekunami skorzystało z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Na ten cel Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu przeznaczył rekordową kwotę 1,8 mln zł. Pieniądze pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Zainteresowanie tym rodzajem wsparcia jest bardzo duże – twierdzi Michał Wieczorek, kierownik Sekcji do spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych. – Jak sądzę, wynika to z faktu, że w ostatnich dwóch latach możliwość skorzystania z tej oferty z powodu pandemii koronawirusa była ograniczona. Ośrodki rehabilitacyjne były zmuszone czasowo zawiesić działalność, a już zaplanowane turnusy były odwoływane.

MOPR co roku przyjmuje wnioski o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie kompletnego wniosku wraz ze skierowaniem lekarskim oraz ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Pobyt w wybranym ośrodku trwa 2 tygodnie.

– W tym roku wszyscy mieszkańcy Poznania, którzy posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz osoby do 24 roku życia, które uczą się, nie pracują (bez względu na stopień niepełnosprawności) i złożyli wniosek co najmniej w pierwszym kwartale roku, otrzymali dofinansowanie – zapewnia Wieczorek.

– W wielu przypadkach przyznane dofinansowanie pokrywa ponad 70 procent ceny turnusu – podkreśla Piotr Czajka, zastępca dyrektora MOPR.

Na ten moment wiele osób z niepełnosprawnościami zakończyło już swoje turnusy. Ulubione miesiące poznaniaków na wyjazdy rehabilitacyjne to kwiecień, maj i czerwiec.
– Po zakończonych turnusach dociera do nas wiele pozytywnych opinii na temat pobytu i odbytej tam rehabilitacji – mówi Czajka. I dodaje: – Wnioski można składać przez cały rok. Jednak największa szansa na otrzymanie dofinansowania jest po złożeniu wniosku w pierwszym kwartale danego roku, gdyż dofinansowania przyznawane są do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji
połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa
psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Opis alternatywny do zdjęcia
Widać fragment mężczyzny siedzącego na wózku inwalidzkim. Ręką trzyma on koło wózka

Fot. Pixabay

Przejdź do treści