Pomożemy wyszukać

Będziesz wspierać osoby doświadczające przemocy

Kobieta rękoma zasłania twarz
MOPR Poznań zatrudni koordynatora działań na rzecz przeciwdziałania przemocy. Od kandydatów oczekujemy między innymi doświadczenia w prowadzeniu spraw osób wymagających pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, znajomości przepisów z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, alkoholizmowi oraz narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Oferujemy pracę zespole ekspertów, w równoważnym systemie czasu pracy, stabilne zatrudnienie, przejrzysty system wynagradzania, możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku powinny dostarczyć dokumenty do 20 maja 2022 na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań. Szczegóły oferty na stronie: link

Opis do zdjęcia
Kobieta rękoma zasłania twarz. Na lewej ręce napis: Stop
Fot. Pixabay

Przejdź do treści