Pomożemy wyszukać

Zostań szefem organizacji pomocy społecznej

Możesz podnieść swoje kwalifikacje i kierować jednostkami organizacji pomocy społecznej. Chcąc osiągnąć ten cel, należy odbyć szkolenie „Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej”. Organizuje je Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu. Nabór na szkolenie trwa do 24 lutego 2022. Zostały ostatnie wolne miejsca. Nie przegap okazji. Zajęcia rozpoczynają się 26 marca 2022 i zakończą się egzaminem dyplomowym 17 grudnia 2022.

Więcej informacji na stronie link do strony

Specjalizacja w WSCKZiU w Poznaniu

 

Treść grafiki

Logo WSCKZiU w Poznaniu

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu działając w oparciu o zgodę  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.02.2014 r. DPS-VI-5111-1256-32MJ/14:

Ogłasza nabór na szkolenie – Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Termin uruchomienia X edycji Specjalizacji: 26 marca 2022 – zakończenie 04.12.2022. (Egzamin dyplomowy w dniu 17.12.2022)!

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej dedykowana jest dla osób, które chcą kierować jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i dlatego są zobowiązane ukończyć powyższe szkolenie .

Warunki szkolenia w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r.[1] oraz na podstawie art. 122 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Realizowany przez Centrum program liczy 285 godzin dydaktycznych (10 godzin konsultacji prac dyplomowych prowadzonych jest w trzech osobnych grupach).

Naszym nadrzędnym celem edukacyjnym jest by osoby zajmujące kierownicze stanowiska  w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej odznaczały się interdyscyplinarną wiedzą. Koniecznym zatem staje się posiadanie kompetencji w zakresie zasad udzielania świadczeń pomocy społecznej i prowadzenia postępowań administracyjnych dla ich przyznawania.

Wprowadzenie do ustawy o pomocy społecznej zapisu mówiącego o konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez kadrę pomocy społecznej podkreśla znaczenie pomocy społecznej jako instytucji polityki państwa jak również wskazuje, że pomaganie innym wymaga profesjonalnego przygotowania zawodowego, które nie kończy się wraz ze zdobyciem dyplomu. Wykonywanie pracy socjalnej, przyznawanie świadczeń, wydawanie wiążących decyzji administracyjnych i zarządzanie instytucjami pomocy społecznej wymaga wiedzy z różnych dziedzin nauki.

Koszt jednostkowy uczestnika to: 3 100,00 PLN

Program oraz kadra wykładowców: Program Specjalizacji został przygotowany przez wykładowców na podstawie wytycznych i zasad określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Rozporządzeniu (Dz. U. z 2012, poz.1081). Wykładowcy zostali zaakceptowani przez Ministra Pracy i Polityki społecznej, zaznaczyć należy, że jest to kadra dysponująca wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami zawodowymi. Kadrę stanowią bowiem wykładowcy akademiccy, specjaliści i eksperci w określonych dziedzinach, jak również osoby, które pracują zawodowo w obszarach pracy socjalnej. Materiały merytoryczne przygotowane przez kadrę wykładowców to ekspercki zbiór wiedzy, który otrzymują uczestnicy specjalizacji.

HARMONOGRAM SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ – EDYCJA X

26.03.2022 – 03.12.2022 R.

  1. ZJAZD 26 – 27.03.2022 II. ZJAZD 09 – 10.04.2022 III. ZJAZD 23 – 24.04.2022 IV. ZJAZD 07 – 08.05.2022 V. ZJAZD 21 – 22.05.2022 VI. ZJAZD 11 – 12.06.2022 VII. ZJAZD 25 – 26.06.2022 VIII. ZJAZD 10 – 11.09.2022 IX. ZJAZD 24 – 25.09.2022 X. ZJAZD 08 – 09.10.2022 XI. ZJAZD 22 – 23.10.2022 XII. ZJAZD 05 – 06.11.2022 XIII. ZJAZD 19 – 20.11.2022 XIV. ZJAZD 03 – 04.12.2022

 EGZAMIN DYPLOMOWY W DNIU 17.12.2022 r

 

 

Przejdź do treści