Pomożemy wyszukać

Oferują wsparcie w znalezieniu pracy

Katalizator kariery - ulotka

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON) zaprasza do udziału w projekcie „Katalizator aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych”. Jego uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, psychologa, prawnika czy też kursu zawodowego lub szkolenia, stażu, pośrednictwa pracy. To ma im pomóc w znalezieniu i podjęciu pracy.
W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:
– są pełnoletnie;
– są mieszkańcami województwa wielkopolskiego;
– posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
– są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
– nie są uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, ani Zakładu Aktywności Zawodowej;
– nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.
Projekt jest finansowany z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Więcej informacji i zgłoszenia: poznan@fazon.pl

Opis grafiki

Na górze logo FAZON. Katalizator twojej kariery. Szansa, rozwój, niezależność. Grafika przedstawiająca ludzi w pracy, dominująca postać osoby na wózku inwalidzkim siedzącego przy stole, na którym jest laptop. Pod grafiką napis: Przyśpiesz razem z nami: Kursy i szkolenia. Płatne staże. Rozwój osobisty i zawodowy. Oferty pracy.

Nie czekaj i już dziś zgłoś się do projektu, ilość miejsc ograniczona

biuro@fazon.pl +22 620 32 02 www.facebook.com/Fundacja FAZON

Na dole obok loga Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tekst: Projekt „Katalizator aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, jako trwały proces zmian mechanizmu funkcjonowania poprzez kompleksowe wsparcie motywujące do działania również po zakończeniu projektu” realizowany jest ze środków PFRON w ramach konkursu „Szansa – Rozwój – Niezależność”

Przejdź do treści