Pomożemy wyszukać

Zostań szefem rodzinnego domu

Trwa konkurs na stanowiska dyrektora Rodzinnego Domu nr 5 w Poznaniu. Od kandydata wymaga się dużej odporności na stres, umiejętności zarządzania ludźmi, podejmowania decyzji, współpracy z instytucjami publicznymi.

Oferty należy składać elektronicznie do 25 października 2021. Formularz aplikacyjny online oraz szczegółowe informacje dotyczące zakresu obowiązków na tym stanowisku, wymagań stawianych kandydatowi czy dokumentów, które należy złożyć dostępne są na stronie Poznania: link do strony formularza

Ilustracja komunikatu - wspólne układanie klocków

Fot. Freepik

Opis alternatywny do zdjęcia

Dziecko i osoba dorosła układają drewniane klocki. Widać tylko ich ręce.

Przejdź do treści