Pomożemy wyszukać

Wnioski o dofinansowanie studiów

Jeszcze tylko do 10 października osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą składać wnioski o pomoc finansową w uzyskaniu wyższego wykształcenia.

Program Aktywny Samorząd składa się z dwóch modułów. Pierwszy dotyczy likwidacji barier, utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Drugi z kolei umożliwia uzyskanie pomocy finansowej w zdobyciu wyższego wykształcenia. Osoby zainteresowane tym rodzajem wsparcia powinny złożyć wniosek do 10 października.

Wnioski należy składać w miejscu stałego zamieszkiwania, które nie musi być tożsame z miejscem zameldowania. Jeśli ktoś na stałe mieszka w Poznaniu, choć nie jest tutaj zameldowany, to wniosek przyjmie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ulicy Sienkiewicza 22. Można to zrobić również online poprzez pefronowski System Obsługi Wsparcia (SOW) – https://sow.pfron.org.pl.

Pomoc finansowa w uzyskaniu wyższego wykształcenia adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę w szkole policealnej, kolegium lub uczelni wyższej (studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, doktoranckie, dzienne, zaoczne, online).

Jeśli w takcie nauki orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zmieni się z umiarkowanego na lekki, to student będzie mógł dokończyć studia, nie straci dofinansowania, ale już nie może podjąć nauki na nowym kierunku.

– Dofinansowanie pokrywa część lub całość kosztów czesnego plus jednorazowo na każdy semestr student otrzymuje dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia – mówi Michał Wieczorek, kierownik Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Logo Aktywnego Samorządu oraz SOW – Systemu Obsługi wsparcia

Na grafice znajdują się dwa loga: Aktywnego Samorządu oraz SOW – Systemu Obsługi wsparcia.
Tekst na grafice: Termin na składania wniosków na dofinansowanie studiów w roku akademickim 2021/2022 mija 10 października.
Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW
sow.pfron.org.pl

Przejdź do treści