Pomożemy wyszukać

Aktywna integracja

W ramach projektu „Klub wolontariusza – aktywna integracja” Fundacja Ukryte Marzenia w partnerstwie z Fundacją AKME oferują wsparcie doradcy zawodowego, pracownika socjalnego psychologa, prawnika, grupowe warsztaty (kurs umiejętności społecznych), 3-miesięczne płatne staże zawodowe (1440 zł), szkolenia zawodowe (stypendium za udział w kursie) czy indywidualne pośrednictwo pracy.

Projekt przewiduje utworzenie Klubu Wolontariusza, gdzie będzie można liczyć na zwiększone wsparcie psychologa, prawnika, doradcy zawodowego oraz jednorazową konsultację ze stylistą połączoną z wizytą u fryzjera. Kto może skorzystać z tej propozycji?

Pełnoletni mieszkańcy województwa wielkopolskiego, pozostający bez pracy, bierni zawodowo, łącznie 180 osób (w tym 60 osób z niepełnosprawnościami, 20 z terenów wiejskich, 20 kształcących się zaocznie lub wieczorowo).

Chętni proszeni są o kontakt telefoniczny  – 507 475  843 lub mailowy – fundacjaukrytemarzenia@gmail.com

Więcej informacji: www.ukrytemarzenia.pl

Plakat Aktywnej IntegracjiTREŚĆ PLAKATU

KLUB WOLONTARIUSZA – AKTYWNA INTEGRACJA 2

W ramach projektu oferujemy:

  • dla wszystkich: indywidualne wsparcie specjalistów: doradca zawodowy, pracownik socjalny, psycholog, prawnik oraz grupowe warsztaty w ramach Kursu Umiejętności Społecznych,
  • dla 136 osób: szkolenia zawodowe wraz z stypendium za udział w kursie,
  • dla 110 osób: 3 – miesięczne płatne staże zawodowe (1440,00 zł),
  • dla 150 osób: indywidualne pośrednictwo pracy.

Projekt skierowany do:

  • 180 osób pełnoletnich, pozostających bez pracy, biernych zawodowo i zamieszkujących w województwie Wielkopolskim, w tym:
    60 osób z niepełnosprawnościami,
  • 20 osób z terenów wiejskich,
  • 20 osób uczących się lub kształcących się (zaocznie, wieczorowo).

Dodatkowo:

Utworzenie KLUBU WOLONTARIUSZA dla 36 osób, a w nim:
• zwiększone wsparcie specjalistów (psycholog, prawnik, doradca zawodowy),
• jednorazowa konsultacja ze stylistą wraz z wizytą u fryzjera

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, spełniających powyższe warunki prosimy o kontakt:
507 – 475 – 843
fundacjaukrytemarzenia@gmail.com

Więcej informacji: www.ukrytemarzenia.pl

Fundusze Europejskie
Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Ukryte Marzenia w partnerstwie z Fundacją AKME.
Całkowita wartość projektu:
2 025 607,44 zł
Kwota dofinansowania:
1 721 766,32 zł

Przejdź do treści