Pomożemy wyszukać

Projekt dla osób z niepełnosprawnościami

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której fundatorem i założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON, realizuje obecnie projekt „Katalizator Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, jako trwały proces zmian mechanizmu funkcjonowania poprzez kompleksowe wsparcie motywujące do działania również po zakończeniu projektu” realizowany ze środków PFRON.

Program adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które zamieszkują m.in. województwo Wielkopolskie.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o publikację informacji o w/w projekcie na stronie internetowej, tablicach informacyjnych Państwa instytucji, celem poinformowania mieszkańców o możliwości wzięcia udziału w tej formie wsparcia.

Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych, którzy:

 • są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
 • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

Uczestnicy programu mogą liczyć na wsparcie w postaci:

 • bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych
 • staży zawodowych
 • wsparcia zatrudnienia
 • pomocy doradcy zawodowego, kreatora kariery, psychologa, prawnika, mentora i pośrednika pracy.

Konsultacje realizowane są również w formie zdalnej.
Deklaracja zgłoszeniowa online: http://fazon.pl/ lub pod adresem mailowym: poznan@fazon.pl

Zespół FAZON o/ Poznań
Zapraszamy do kontaktu!

Ulotka programu
2 częś ulotki programu

Treści ulotki:

KATALIZATOR TWOJEJ KARIERY
Szansa • Rozwój • Niezależność

Przyśpiesz razem z nami:

 • Kursy i szkolenia
 • Płatne staże Rozwój osobisty i zawodowy
 • Oferty pracy

Nie czekaj i już dziś zgłoś się do projektu (ilość miejsc ograniczona) biuro@fazon.pl +22 620 32 02 www.facebook.com/Fundacja-FAZON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt Katalizator Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, jako trwały proces zmian mechanizmu funkcjonowania poprzez kompleksowe wsparcie motywujące do działania również po zakończeniu projektu realizowany jest ze Środków PFRON w ramach konkursu Szansa-Rozwój Niezależność

ZAPEWNIAMY WSPARCIE

 • Doradcy zawodowego/coacha
 • Kreatora Kariery
 • Psychologa
 • Prawnika
 • Menitoring
 • Pośrednictwo Pracy
 • Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Kariery

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY, KTÓRE:

– posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
– nie posiadają zatrudnienia
– są mieszkańcami jednego z województw: Wielkopolskiego, Podkarpackiego, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Śląskiego lub Pomorskiego

biuro@fazon.pl +22 620 32 02 www.facebook.com/Fundacja-FAZON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt Katalizator Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych jako trwały proces zmian mechanizmu funkcjonowania poprzez kompleksowe wsparcie motywujące do działaniu również po zakończeniu projektu realizowany jest ze środków PFRON w ramach konkursu Szansa – Rozwój- Niezależność

Przejdź do treści