Pomożemy wyszukać

Oferta pracy: Będziesz odpowiadać za realizację świadczeń

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu szuka pracownika ds. realizacji świadczeń w filii Stare Miasto. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w zastępstwie. Jeśli podejmiesz się tego wyzwania, do twoich zadań będzie m.in. należeć przygotowanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń dla klientów MOPR oraz dokumentacji związanej z realizacją świadczeń (list płatniczych, zleceń, skierowań), prowadzenie rejestrów i ewidencji świadczeniobiorców, przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zgłoszeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych klientów MOPR, ładowanie na kartę PEKA uprawnień do jednego gorącego posiłku dziennie, comiesięczne rozliczanie usług opiekuńczych,

przygotowywanie zaświadczeń dla klientów zewnętrznych. Wymagamy wykształcenia średniego, znajomości Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o pomocy społecznej, umiejętności obsługi programów Word i Excel, komunikatywności, asertywności. Ogólna wiedza dotycząca funkcjonowania samorządu terytorialnego, doświadczenie w pracy w instytucjach administracji publicznej czy wykształcenie wyższe (administracja, ekonomia, w zawodzie pracownika socjalnego) będą mile widziane. Oferujemy rozbudowany system wynagradzania (pensja podstawowa, dodatek stażowy, premie kwartalne, nagrody, dodatki, „trzynastka”, świadczenia socjalne), urozmaicony charakter pracy – w biurze oraz w środowisku klienta. Oferty należy składać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań do 30 sierpnia 2021 r. Więcej o ofercie na stronie

Link do oferty pracy na BIP

osoba pracujeca przy komputerze

Przejdź do treści