Pomożemy wyszukać

Kompleksowa rehabilitacja – trwa nabór

Z powodu choroby lub wypadku nie możesz wykonywać dotychczasowego zawodu, a chcesz pracować? Skorzystaj z kompleksowej rehabilitacji. To szansa na podjęcie pracy adekwatnej do zainteresowań i stanu zdrowia. Chcąc wziąć udział w projekcie, należy zgłosić się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Można to zrobić telefonicznie – 22 50 55 600 lub mailowo – ork@pfron.org.pl. Konsultanci PFRON udzielą wszelkich informacji i wytłumaczą krok po kroku, jak wygląda proces rekrutacji.

Na kompleksową rehabilitację składają się trzy moduły:
• zawodowy – spotkania i warsztaty z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe;
• medyczny – zabiegi fizjoterapeutyczne;
• psychospołeczny – zajęcia, mające na celu wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych.

Zespół specjalistów zdecyduje ile godzin zajęć z każdego modułu będzie miał uczestnik projektu. Dla każdego zostanie opracowany indywidualny plan rehabilitacji – najpierw na pierwsze dwa tygodnie, a następnie na resztę pobytu uczestnika w ośrodku.

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego będą przechodzić kompleksową rehabilitację w środku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu, który znajduje się nad jeziorem.

Przejdź do treści