Pomożemy wyszukać

Projekt aktywizacji zawodowej

posiadamy przeszło 30-letni staż w świadczeniu kompleksowych usług z zakresu aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności. Pomagamy osobom z niepełnosprawnościami z całego kraju w podnoszeniu ich kwalifikacji oraz kompetencji społeczno-zawodowych, znalezieniu pracy lub jej zmianie.
Obecnie realizujemy projekt na terenie województwa wielkopolskiego i lubuskiego, w którym możemy objąć wsparciem:

  • osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (aktywne lub bierne zawodowo);
  • osoby bierne zawodowo z tytułu czasowej niezdolności do pracy (przez okres minimum 182 dni w 2 ostatnich latach).

W trakcie uczestnictwa w projekcie oferujemy:

  • wsparcie specjalistów z zakresu aktywizacji zawodowej (Job Crafter i Doradca Zawodowy);
  • wsparcie w pozyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy;
  • wsparcie w przebranżowieniu się i pozyskaniu lepszego zatrudnienia;
  • porady prawne z zakresu prawa pracy i zakładania własnej działalności gospodarczej;
  • możliwość zwiększenia swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w sfinansowanym szkoleniu zewnętrznym;
  • dodatki motywacyjne za utrzymanie zatrudnienia w okresie 1, 3 i 6 miesięcy;
  • płatne praktyki i staże zawodowe zwiększające doświadczenie i kompetencje pożądane na rynku pracy.

 

Kontakt telefoniczny: 500 071 833
Kontakt mailowy: alicja.dominiak@aktywizacja.org.pl
Całość wsparcia jest dla uczestników całkowicie bezpłatna.
Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach osi pierwszej (Rynek pracy otwarty dla wszystkich).

Zapraszamy do kontaktu.
Na wszystkie pytania z chęcią udzielimy odpowiedzi.

Przejdź do treści