Pomożemy wyszukać

Remont w MOPR ul. Cześnikowska 18

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci

W związku z generalnym remontem budynku MOPR w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18 informujemy, że na czas realizacji prac swoją siedzibę zmieniają:

  1. Dział Metodyczny i Dział Opieki Zastępczej – zostaną przeniesione do lokalizacji przy ul. Sienkiewicza 22. Pracownicy Działu Metodycznego i Działu Opieki Zastępczej od 25 maja 2021 r. będą przyjmowali klientów w Punkcie Obsługi Klienta na ul. Sienkiewicza 22 , Dział Metodyczny tel. 61 878 17 26.Dział Opieki Zastępczej: Świadczenia dla Rodzin Zastępczych i Pełnoletnich Wychowanków tel. 61 878 17 38; Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej tel. 61 878 17 35 (36-37); Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze i Świadczenia dla Pełnoletnich Wychowanków Placówek tel. 61 878 1810
  2. Sekretariat / kancelaria MOPR w Poznaniu – zostaną przeniesione na ul. Cześnikowską 18 B do siedziby Działu Ekonomicznego, tel. 61 878 17 00, mail: mopr@mopr.poznan.pl

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Przejdź do treści