Pomożemy wyszukać

Oferta pomocy psychologicznej

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań-Północ oferuje dwa rodzaje pomocy:

1. Pomoc czynna środowiskowa obejmuje leczenie osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, których stan zdrowia wymaga interdyscyplinarnej terapii i aktywnego wsparcia w procesie zdrowienia. Pomoc czynna oznacza zorganizowane postępowanie zespołu terapeutycznego, mające na celu przywrócenie bądź poprawę stanu zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego pacjentów oraz ułatwienia im samodzielnego życia w środowisku. Kierowana jest w szczególności do pacjentów:

 • z nasilonymi, utrzymującymi się objawami zaburzeń psychotycznych
 • z częstymi zaostrzeniami i nawrotami zaburzeń
 • wymagających w okresie remisji systematycznego leczenia zapobiegającego nawrotom
 • o ograniczonej samodzielnej egzystencji, a pozbawionych dostatecznej opieki osób bliskich
 • pozostających w konfliktowej sytuacji środowiskowej

2. Drop-in – obejmuje do 5 spotkań o charakterze wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym.

Ulotka informacyjna Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań-Północ

Ulotka oferty pomocy Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań-Północ
Ulotka oferty pomocy Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań-Północ część 2

treść ulotki:

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCH ICZNECO POZNAŃ-PÓŁNOC

KIERUJE SWOJĄ POMOC W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB:

 • z rozpoznaniem choroby psychicznej/zaburzenia psychicznego
 • po hospitalizacjach psychiatrycznych lub zagrożonych hospitalizacją
 • z częstymi zaostrzeniami i nawrotami zaburzeń
 • o ograniczonej samodzielnej egzystencji

OFERUJEMY

 • wsparcie zespołu specjalistów: psychologa, psychoterapeuty, lekarza psychiatry, pielęgniarki i pracownika socjalnego
 • aktywizację społeczno-zawodową
 • pobyt na Oddziale Dziennym (do 3 miesięcy)
 • wizyty domowe dla pacjentów ŚCZP Poznań-Północ

PRZYJDŹ DO NAS PO POMOC BEZPŁATNIE I BEZ SKIEROWANIA NIE WYMAGAMY UBEZPIECZENIA

Projekt przeznaczony jest dla osób dorosłych mieszkających, pobierających naukę, pracujących bądź przebywających na terenie miasta Poznania, w szczególności rejonu Starego Miasta.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Fundusze Europejskie
Program Regionalny
Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ:
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań-PÓŁNOC
ul. Tymienieckiego 34
60-681 Poznań
tel. 603 763 008
tel. 61 102 39 73
www.sczp-poznanpolnoc.pl
biuro@sczp-poznanpolnoc.pl

 

Przejdź do treści