Pomożemy wyszukać

Mitingi AA dla niepełnosprawnych słuchowo

Wspólnota AA oferuje spotkania online tłumaczone na PJM oraz z napisami w języku polskim – w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie http://www.glusi-aa.pl

Dzięki Państwa pośrednictwu będziemy mogli dotrzeć z tą informacją do potrzebujących pomocy. Serdecznie za to dziękujemy.

Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z Zespołem AA ds. Osób g/Głuchych i Słabosłyszących.

tel. 660 467 849 mail: kontakt.aa.glusi@gmail.com
Z wyrazami szacunku,
Anonimowi Alkoholicy
Informacja o Wspólnocie oraz zaproszenie-film (link do do strony YouTube) :
Przejdź do treści