Pomożemy wyszukać

Działania wspierające osoby niepełnosprawne

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy w działaniach wspierających osoby niepełnosprawne w podejmowaniu aktywności zawodowej i we wchodzeniu na rynek pracy.

To właśnie wprowadzenie osób niepełnosprawnych na określone stanowiska pracy oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia jest celem realizowanego przez nas projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie
i utrzymanie zatrudnienia II” w ramach konkursu nr 1/2020 PFRON pn. „Pokonamy bariery”; kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”.

Jako organizacja pożytku publicznego Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR od 1988 roku realizuje i rozwija kompleksowy program aktywizacji osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, a od kilku lat również projekty aktywizacji zawodowej skierowane do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wykorzystując nasze doświadczenie i wysoko wykwalifikowane kadry, przygotowujemy określone grupy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Kierujemy do Państwa propozycję wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe i poszukują zatrudnienia. W ramach realizowanego projektu oferujemy m.in.:

• szkolenia zawodowe lub szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,
• staże rehabilitacyjne,
• praktyki,
• warsztaty aktywizacji zawodowej (wyjazdowe lub stacjonarne),
• specjalistyczne wsparcie psychologa/coacha,
• indywidualne poradnictwo zawodowe i pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia,
• wsparcie w trakcie zatrudnienia, na stanowisku pracy.

W związku z naszymi działaniami uprzejmie prosimy o przekazywanie Państwa beneficjentom/klientom informacji o prowadzonym przez Fundację FAR projekcie, udostępnienie materiałów informacyjnych, a także kierowanie osób zainteresowanych
projektem bezpośrednio do biura Fundacji FAR w Poznaniu:

ul. Szamarzewskiego 78/82 lok. 71, Poznań
tel. 61 852 24 56 lub 570 385 838,
e-mail: marta.wlodarczak@far.org.pl

List przewodni (do pobrania format PDF 592 KB)
Informacja o projekcie (do pobrania format PDF 549 KB)

Przejdź do treści