Pomożemy wyszukać

Nowa lokalizacja Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Od dnia 19 kwietnia 2021 r. Sekcja ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych zaprasza do nowej siedziby przy ul. Sienkiewicza 22; 60-818 Poznań. Jednocześnie adresem do korespondencji w dalszym ciągu pozostaje adres: ul. Cześnikowska 18; 60-330 Poznań.

Bezpośrednia obsługa Klientów będzie odbywała się przy ul. Sienkiewicza 22, po wcześniejszym umówieniu wizyty z pracownikami Sekcji pod numerem telefonu:

• 61 878 1731 – turnusy rehabilitacyjne/Aktywny Samorząd Moduł I obszar C
• 61 878 1733 – likwidacja barier w komunikowaniu się/Aktywny Samorząd Moduł I obszar B 1,3,4,5
• 61 878 1734 – likwidacja barier architektonicznych
• 61 878 1938 – przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze/Aktywny Samorząd Moduł I obszar D
• 61 878 1944 – likwidacja barier technicznych i sprzęt rehabilitacyjny/Aktywny Samorząd Moduł I obszar B 2
• 61 878 1945 – program Aktywny Samorząd Moduł II i Moduł I obszar A

*W dniach 16 i 19 kwietnia podane numery telefonów mogą być chwilowo nieaktywne.

Przejdź do treści