Pomożemy wyszukać

Usługa bezpłatnego uporządkowania nagrobka

Jeśli jesteś mieszkańcem Poznania i opłacasz na jego rzecz podatek dochodowy od osób fizycznych oraz:

  • masz co najmniej 80 lat
  • jesteś osobą z niepełnosprawnością lub długotrwale, przewlekle chorującą
  • samotnie prowadzisz gospodarstwo domowe lub mieszkasz z osobą, która spełnia kryteria wieku i trudnej sytuacji życiowej
  • w ramach projektu “Wsparcie Seniorów 2020” możesz całkowicie jednorazowo bezpłatnie skorzystać z usługi porządkowania nagrobka na terenie cmentarza Junikowo i Miłostowo.

Projekt “Wsparcie Seniorów 2020“ jest finansowany ze środków miasta Poznań.

Zgłoszenia zapotrzebowania na wykonanie usługi odbywa za pośrednictwem miejskiej infolinii POZnań Kontakt: 61 646 33 44
Zgłoszenia dokonać może senior, jego rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia.

Przejdź do treści