Pomożemy wyszukać

Rekrutacja na zajęcia dla osób z autyzmem

Fundacja Dom Autysty prowadzi rekrutację na zajęcia w programie pn. „Razem do samodzielności – kompleksowe wsparcie osób z autyzmem i ich opiekunów”.

Zajęcia będą odbywały się w pracowniach terapeutycznych:
-komputerowej,
-muzycznej,
-plastycznej,
-kulinarnej,
-hortiterapeutycznej

w nowo powstałym Domu Autysty zlokalizowanym w obrębie ulicy Szamotulskiej. Projekt prowadzony jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły :
www.DOMAUTYSTY.ORG.PL.
FUNDACJA@DOMAUTYSTY.ORG.PL.

 

Plakat razem do samodzielności

Treść plakatu:

Razem Do Samodzielności
kompleksowe wsparcie osób z autyzmem i ich opiekunów

www.domautysty.org.pl,
fundacja@domautysty.org.pl,
tel. 601352217

Fundacja Dom Autysty zaprasza dorosłe osoby z autyzmem do udziału w dziennych zajęciach terapeutycznych w pracowniach:

komputerowej, muzycznej, plastycznej, kulinarnej, ruchowej, hortiterapeutycznej.

w ramach projektu prowadzimy również pobyty wytchnieniowe, a także zajęcia dla rodziców i opiekunów uczestników warsztatów i pobytów. zajęcia są bezpłatne

miejsce termin
poznań wrzesień 2020 – sierpień 2022

ul. szamarzewskiego 78/82[wejście od ul. szamotulskiej]

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Przejdź do treści