Pomożemy wyszukać

Odmień swoje podwórko

ZIELONE PODWÓRKA EDYCJA 11

ETAP PROJEKTOWY: Czerwiec – Lipiec
ETAP TERENOWY: Wrzesień – Październik

ZGŁOŚ PODWÓRKO

 • zgłoś podwórko do udziału w akcji do 7 czerwca 2020 drogą mailową: rewitalizacja@um.poznan.pl
 • aby podwórko zostało zakwalifikowane zespół muszą tworzyć min. 3 osoby z jednej nieruchomości
 • zaproszenie do udziału, regulamin akcji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://poznan.pl/odnowa w zakładce „Odmień swoje podwórko”

ZAPROJEKTUJ

 • stwórz bezpłatnie projekt zagospodarowania podwórka przy wsparciu ekspertów w zakresie kształtowania zieleni
 • zapewniamy formę zdalną etapu projektowego w zakresie konsultacji z ekspertami

WYKONAJ

 • zrealizuj projekt w terenie!
 • każde z zakwalifikowanych podwórek będzie miało szansę rozpocząć zazielenianie podwórka przy wsparciu Miasta Poznania
  w tegorocznej edycji, w sposób szczególny preferowane są projekty mające na celu zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych podwórek, zagospodarowywanie wód opadowych, wprowadzanie i przywracanie zieleni

KORZYSTAJ

 • zaprojektuj i zagospodaruj wspólnie z sąsiadami swoje podwórko
 • przyczyń się do poprawy klimatu i jakości życia
 • cieszcie się efektami waszej pracy

Kontakt: Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Oddział Rewitalizacji Miasta,
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
tel. +48 61 8785 680
www.poznan.pl/rewitalizacja

Plakat akcji omień swoje podwórko

treść plakatu jest tożsama z treścią wiadomości

Przejdź do treści