Pomożemy wyszukać

Podziękowania

Dziękujemy bardzo Pracowni Krawieckiej Irena ul. Radosna 1 Dachowa za podarowanie za naszym pośrednictwem maseczek wielorazowego użytku na rzecz osób bezdomnych.

Dzięki temu w trakcie podejmowanych przez nas regularnych działań w ramach profilaktyki zdrowotnej wobec osób znajdujących się w kryzysie bezdomności dodatkowo możemy zabezpieczyć je w maseczki – na co niektórzy bardzo już czekali.

Od maja pracownicy socjalni odwiedzający osoby bezdomne są również wyposażeni w termometry bezdotykowe i nie wahają się ich użyć J W naszych działaniach możemy nadal liczyć na współpracę ze Strażą Miejską Miasta Poznania.

Za nami już 36 wspólnych wyjazdów i 407 rozmów z osobami bezdomnymi w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie. Pracownicy socjalni wspierają, odpowiadają na zgłaszane potrzeby, pomagają w dostępie do usług medycznych, przeprowadzają na bieżąco wywiady środowiskowe u osób zgłaszających potrzebę skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej lub prawa do świadczeń opieki medycznej finansowanych ze środków publicznych.

Żadna z odwiedzanych przez nas do tej pory osób w kryzysie bezdomności nie przejawiała objawów COVID-19.

 

Jeżeli znacie Państwo miejsca przebywania osób bezdomnych bardzo prosimy o zgłoszenia na adres pomocbezdomnym@mopr.poznan.pl lub telefonicznie 61 878 1789 oraz 61 878 1791.

Kolaż zdjęć z wręczania maseczek bezdomnym

Przejdź do treści