Pomożemy wyszukać

Dzień Otwarty placówek specjalnych WEBINAR

Pozwalam sobie poniżej przesłać link oraz plakat informacyjny do zaplanowanych na dzień 11 i 12 maja 2020 r. w godz. od 14.00 do 15.00 Dniach Otwartych placówek specjalnych w Poznaniu i w Luboniu, które odbędą się w formie Webinara.
Dzień Otwarty adresowany jest do Rodziców/opiekunów dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysponującymi Orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub Opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju).
Powiadomienie o webinarze na Facebook
Będziemy wdzięczni za udostępnienie i pomoc w rozpowszechnieniu tej informacji.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.

Plakat webinaru

Treść plakatu:

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy EMEDEA Sp.z o.o.

Drzwi Otwarte WEBIMAR

Serdecznie zapraszamy na DNI OTWARTE Ośrodków Rewalidacyno Wychowawczych i Niepublicznych Przedszkoli Specjalistycznych EMEDEA w Poznaniu i w Luboniu, które w związku z zaistniałą sytuacją pierwszy raz odbędą się w formie WEBINARU.
Poznań 11.05.2020
Luboń 12.05.2020
Godzina 14:00

Przejdź do treści