Pomożemy wyszukać

Kryzysownik – wydanie pierwsze

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”, przekazujemy na Państwa ręce Kryzysownik, w którym przedstawiamy krótkie wskazówki jak rozpoznać sygnały nadchodzącego kryzysu psychicznego, w jaki sposób towarzyszyć osobie cierpiącej oraz dokąd zwrócić się o pomoc.

Nie ma jednej, uniwersalnej definicji zdrowia psychicznego. Przyjęta w 1948 roku konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia określa je bardzo szeroko, jako pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka.

Czy tak rozumiany dobrostan łatwo osiągnąć? W 2015 roku w czasopiśmie Psychiatria Polska opublikowano artykuł pt. „Rozpowszechnienie wybranych zaburzeń psychicznych w populacji dorosłych Polaków z odniesieniem do płci i struktury wieku – badanie EZOP Polska”. Jego realizacja umożliwiła ocenę rozpowszechnienia najczęściej występujących zaburzeń psychicznych określanych w literaturze jako „common mental disorders” (CMD) w populacji dorosłych Polaków. Z badań wynika, że ok. 25%, tj. co czwarta dorosła osoba w Polsce doświadcza kryzysu psychicznego.

Każdego dnia spotykamy ludzi, którzy cierpią, to cierpienie może dotyczyć również nas samych. W Polsce jak w wielu krajach świata, nadal istnieje niezwykle ważna potrzeba promowania refleksji nad stanem własnej psychiki, tak by każdy wiedział, że ma prawo do leczenia i jest to rzecz absolutnie normalna.

Pamiętając o maksymie „lepiej zapobiegać niż leczyć” jako Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku będziemy podejmowali działania w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego, oraz zachęcali i inspirowali do wypracowania konkretnych rozwiązań na poziomie lokalnym – blisko człowieka, bo jak mawiał Antoni Kępiński: „Nie ma pacjenta, jest człowiek”.

Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Kryzysownik – wydanie pierwsze (do pobrania w formacie PDF 573 KB)

Przejdź do treści