Pomożemy wyszukać

Program FENIKS w katalogu dobrych praktyk WRPO 2014-2020

Program FENIKS, którego liderem był MOPR w Poznaniu, w katalogu dobrych praktyk WRPO 2014-2020 * i **

Jeden z projektow, realizowany przez Miasto Poznań, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu został zakończony.

FENIKS: „To wyjątkowy projekt, nie tylko dlatego, że realnie pomógł ponad 1500 mieszkańcom Poznania, a jego wartość przekroczyła 15 mln zł. To także unikalne laboratorium różnych nowatorskich rozwiązań w zakresie aktywnej integracji” – możemy przeczytać w publikacji: „Dobre praktyki na rzecz aktywizacji zawodowej i włączenia społecznego w województwie wielkopolskim…”, wydanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Adresatem programów, były osoby potrzebujące pomocy na rynku pracy – bezrobotni, bierni zawodowo, osoby pracujące poniżej swoich aspiracji, chcących zmiany w życiu zawodowym, niepracujące osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezdomne i zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym, wychowankowie pieczy zastępczej, szukający swojej drogi zawodowej.
W Projekcie – poprzez realizację wielu programów – zapewniono wszystkim uczestnikom wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Wszystkim, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej nt. Projektu FENIKS i różnych innych nowatorskich rozwiązań w zakresie aktywnej integracji społecznej i zawodowej, odsyłamy do lektury ww. publikacji.

* W załączeniu elektroniczna wersja publikacji z dobrymi praktykami
** O Projekcie FENIKS przeczytamy na stronach: 28-30 „RAZEM – EFEKTYWNIEJ”.

Dobre praktyki na rzecz aktywizacji zawodowej i włączenia społecznego w województwie wielkopolskim (do pobrania format PDF 5 967kB)

Przejdź do treści